Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/b/b/f/esrumborger.dk/httpd.www/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1234 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/b/b/f/esrumborger.dk/httpd.www/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1271 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/b/b/f/esrumborger.dk/httpd.www/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1275 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/b/b/f/esrumborger.dk/httpd.www/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1300 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/b/b/f/esrumborger.dk/httpd.www/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3051 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/b/b/f/esrumborger.dk/httpd.www/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3058 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/b/b/f/esrumborger.dk/httpd.www/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3071 BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//46.30.213.206//NONSGML kigkonsult.se iCalcreator 2.26.9// CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-FROM-URL:http://esrumborger.dk X-WR-TIMEZONE:Europe/Copenhagen BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Copenhagen X-LIC-LOCATION:Europe/Copenhagen BEGIN:STANDARD DTSTART:20211031T030000 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 RDATE:20221030T030000 TZNAME:CET END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20210328T020000 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 RDATE:20220327T020000 TZNAME:CEST END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3056@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION: DTSTART;VALUE=DATE:20210606 DTEND;VALUE=DATE:20210607 LOCATION:Shelter ved blå port SEQUENCE:0 SUMMARY:Årlig vedligeholdelse af shelter URL:http://esrumborger.dk/event/shelter-06-06-2021/ X-COST-TYPE:free X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2626@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:

Dagsorden til bestyrelses møde Esrum Borgerforening mandag den 22. oktober kl. 19 i Skovkanten/Medbo rgerhuset

\n

1. Det videre forløb vedr. eventuel genopførsel af ”Teatersal” ved Esrum Kost- & Friskole\; herunder mulig integration af ”Esrum Hjørne”. Eventuel drøftelse ved et borgermøde.
\n2. Vuggestue og børnehave lukker. Hvordan er det Esrum\, vi gerne vil bo i\, og hvad k an vi gøre for at få det? Eventuel drøftelse ved et borgermøde.
\n3. Status for Bålshelter Esrum
\n4. Evaluering af Sommerfesten lørdag 8. september 2018
\n5. Juletræstænding/Julearrangement – ved Esrum Kost - & Friskole eller på Esrum Kloster?
\n6. Status vedr. Tingbakken – s kolevej/cykelsti mm.
\n7. Meddelelser & evt.
\n– BLIK Borgermøde på Græsted Kro
\n– Lokalforeningsmøde
\n– Osv.

DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20181022T190000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20181022T210000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-22-10-18/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2015/11 /medborgerhus_400x300-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esrumborger .dk/wp-content/uploads/2015/11/medborgerhus_400x300-300x225.jpg\;300\;225\ ;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2015/11/medborgerhus_4 00x300.jpg\;400\;300\; X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2018\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2630@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Kirsten Fries\; 51247180\; kasserer@esrumborger.dk\; http://esrumbo rger.dk/wp-content/uploads/2018/11/Juletraestaending_annoncering.pdf DESCRIPTION:

Førs te søndag i advent tænder vi juletræet i Esrum.
\nDet foregår traditi onen tro foran Esrum Kost- & Friskole.

\n

Træet tændes kl. 16.15.
\nJulemanden uddeler godter til børnene.
\nJulekonkurrence til børn og deres forældre.

\n

Klokken 16.30 trækk er vi alle inden døre på Esrum Kost- & Friskole til ”Julekro” og julehygge ligt samvær.

\n

Esrum Borgerforening byder på æbleskiver og lidt varm t at drikke (gløgg eller kakao).

\n

Vinderen af julekonkurrencen beke ndtgøres af borgerforeningen.

\n

Borgerforeningens formand holder sin juletale\, og vi synger i fællesskab et par julesange.

\n

Vi glæder os til at byde alle borgere i Esrum og omegn velkommen.

\n

DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20181202T160000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20181202T173000 GEO:+56.04928;+12.378166 LOCATION:Foran Esrum Kost og Friskole @ Esrum Hovedgade 18\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Juletræstænding i Esrum URL:http://esrumborger.dk/event/juletraestaending-i-esrum-2018/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2017/11 /juletraestaending_2018-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esrumborg er.dk/wp-content/uploads/2017/11/juletraestaending_2018-295x300.jpg\;295\; 300\;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2017/11/juletraest aending_2018.jpg\;396\;403\; X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:1. søndag i advent\,esrum borgerforening\,juletræstæn ding END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2693@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:

Møde med foreningerne i Esrum og omegn til en drøftelse af v isioner og ønsker til\, hvordan vi kan skabe rammerne for et øget fællessk ab og samvær blandt egnens borgere.
\nPrimært er udgangspunktet\, at bestyrelsen for Esrum Kost- & Friskole og skolens leder gerne vil gendanne den oprindelige teaterbygning ved Esrum kro og efterstræber\, at dette ko mmer til at foregå i et aktivt samarbejde med lokale aktører. I mødet delt ager Esrum Kost- & Friskoles bestyrelsesformand Bjørn Strange\, der vil fr emlægge konceptet.
\nSekundært er mødets formål at fungere som formød e til borgermødet i marts.

DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20190128T190000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Foreningerne i Esrum – visioner & ønsker URL:http://esrumborger.dk/event/foreningerne-i-esrum-visioner-og-oensker/ X-COST-TYPE:free X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2019\,Skovkanten X-INSTANT-EVENT:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2700@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:

Dagsorden til bestyrelses møde Esrum Borgerforening mandag den 11. marts  kl. 19 i Skovkanten

\n

1. Opsamling og orientering om projekt ”Bålshelter Esrum”
\n2. Planlægning af Generalforsamling i Esrum Borgerforening den 25.3.2019
\n3. Status vedrørende borgermødet i august/september 2019
\n4. DN Affaldsindsamling 31. marts 2019
\n5. Evt.

DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20190311T190000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20190311T210000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-med-dagsorden-3/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2015/11 /medborgerhus_400x300-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esrumborger .dk/wp-content/uploads/2015/11/medborgerhus_400x300-300x225.jpg\;300\;225\ ;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2015/11/medborgerhus_4 00x300.jpg\;400\;300\; X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2019\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2692@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Thea Marie Andersen\; formand@esrumborger.dk\; http://esrumborger.d k/generalforsamling-esrum-borgerforening-2019/ DESCRIPTION:

Esrum Borgerforening indkalder til ordinær Generalforsamling mandag den 25. marts 2019 kl. 19: 00 i Skovkanten/Medborgerhuset

\n

Dagsorden:
\n1. Valg af dirigent
\n2. Formandens beretning
\n3. Det reviderede regnsk ab fremlægges af kassereren
\n4. Forslag til kontingent
\n5. For slag fra bestyrelsen
\n6. Forslag fra medlemmer*
\n7. Valg af be styrelsesmedlemmer jf. gældende vedtægter (§ 6)
\n8. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
\n9. Valg af 2 bilagskontrollanter
\n 10. Eventuelt

\n

Vel mødt til årets generalforsamling.

\n

Med ve nlig hilsen
\nEsrum Borgerforenings bestyrelse
\n* Forslag skal afleveres til bestyrelsen via mail til formand@esrumborger.dk eller pr. br ev til kasserer Kirsten Fries\, Ålykkevej 6\, senest 14 dage før generalfo rsamlingen – senest 11. marts 2019.

DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20190325T190000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Generalforsamling 2019\, med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/generalforsamling-2019/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/01 /generalforsamling_400x300-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esrumb orger.dk/wp-content/uploads/2016/01/generalforsamling_400x300-300x225.jpg\ ;300\;225\;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/01/gene ralforsamling_400x300.jpg\;400\;300\; X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2019\,forslag til generalforsamling\,Generalforsamlin g 2019\,Skovkanten X-INSTANT-EVENT:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2716@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Brian Ekman-Gregersen\; 50 54 19 71\; webredaktor@esrumborger.dk\; http://esrumborger.dk/skraldedag-i-esrum-2019/ DESCRIPTION:
DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20190331T100000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20190331T123000 LOCATION:Skovkanten / medborgerhuset @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Skraldedag i Esrum 2019 URL:http://esrumborger.dk/event/skraldedag-i-esrum-2019/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/04 /skraldedag-i-Esrum-170416-19-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esr umborger.dk/wp-content/uploads/2016/04/skraldedag-i-Esrum-170416-19-300x20 0.jpg\;300\;200\;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/0 4/skraldedag-i-Esrum-170416-19.jpg\;600\;400\;\,full\;http://esrumborger.d k/wp-content/uploads/2016/04/skraldedag-i-Esrum-170416-19.jpg\;800\;533\; X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:affald\,affaldsindsamling\,DN Gribskov\,skraldedag END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2789@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:

Dagsorden til bestyrelses møde Esrum Borgerforening mandag den 8. arpil kl. 19 i Skovkanten

\n

1. Valg af referent
\n2. Bordet rundt med præsentation af be styrelsesmedlemmer
\n3. Siden sidst (opsamling på generalforsamling\, bålshelter\, følgegruppe – Esrum Kloster & Møllegård\, skraldedag\, forsø g på phishing)
\n4. Årskalender\; herunder aktivitet\, dato\, ansvarl ig (Indvielse af shelter – Børnefestival – Skt. Hans aften – Borgermøde – Halloween – Juletræstænding – Fællesspisning\, inde eller ude – Unge arran gement\, fx paintball eller spiseaften for de 16-20 årige)
\n5. Evt.< /p> DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20190408T190000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20190408T210000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-08-04-2019/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2015/11 /medborgerhus_400x300-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esrumborger .dk/wp-content/uploads/2015/11/medborgerhus_400x300-300x225.jpg\;300\;225\ ;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2015/11/medborgerhus_4 00x300.jpg\;400\;300\; X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2019\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2807@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:

Dagsorden til bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening m andag den 29. arpil kl. 19.15 Esrum hovedgade 14

\n
  \n
 1. V alg af referent
 2. \n
 3. Godkendelse af referat fra sidste møde
 4. \n
 5. Siden sidst
 6. \n
 7. Deltagelse i diverse møder\n
   \n
  1. Lokalforening srådet
  2. \n
  3. Møde vedr. råstofudvinding
  4. \n
  5. Andre relevantere?\n
  \n
 8. \n
 9. Status på Shelter
 10. \n
 11. Orientering om indviels e af Shelter
 12. \n
 13. Orientering om skt. hans arrangement
 14. \n
 15. Orie ntering fra øvrige arrangementer / aktiviteter
 16. \n
 17. Næste møde / møde kalender
 18. \n
 19. evt.
 20. \n
DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20190429T191500 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20190429T211500 LOCATION:Hos Kirsten @ Ålykkevej 6\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-med-dagsorden-29042019/ X-COST-TYPE:free X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2019\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2817@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Esrum Borgerforening\; http://esrumborger.dk/aabent-shelter/ DESCRIPTION:

For dem der har lyst til at gå derned i fælles flok kan vi m ødes kl. 10.15 ved Klostret.

DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20190601T110000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20190601T130000 GEO:+56.036605;+12.375805 LOCATION:Blåport SEQUENCE:0 SUMMARY:Bålshelter indvies URL:http://esrumborger.dk/event/baalshelter-indvies/ X-COST-TYPE:free END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2832@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Kirsten Fries\; 51 24 71 80\; kasserer@esrumborger.dk\; http://esru mborger.dk/sankt-hans-bal-i-esrum-2019/ DESCRIPTION:

Esrum Borgerforening & Grundejer foreningen Rishave Park inviterer til Sankt Hans aften i Esrum

\n

Pro gram den 23. juni 2019

\n

Kl. 21.00 Vi mødes på engen ved Esrum Å

\n

Kl. 21.15 Årets båltale ved Claus Aagaard Nielsen fra Græsted Frikirk e. Claus administrerer Esrom Peregrinus og er bosiddende i Esrum.

\n

Kl. 21.30 Bålet tændes
\nTag venner og familie med på engen ved Esrum Å\, ved Rishave Park og Klosterparken.
\nDer kan købes øl\, sodavand \, te og kaffe til rimelige priser.

\n

Alle er velkommen og arrangeme ntet er gratis.

\n

Print invitationen og hæng den op hvor du mener det er relevant. DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20190623T210000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20190623T230000 GEO:+56.053084;+12.376107 LOCATION:Esrum Å SEQUENCE:0 SUMMARY:Sankt Hans bål i Esrum URL:http://esrumborger.dk/event/sankt-hans-baal-i-esrum-2019/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/06 /sankt_hans_15_400x300-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esrumborge r.dk/wp-content/uploads/2016/06/sankt_hans_15_400x300-300x225.jpg\;300\;22 5\;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/06/sankt_hans_1 5_400x300.jpg\;400\;300\; X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:båltaler\,Claus Aagaard Nielsen\,Esrum Å\,Grundejerfo reningen Rishave Park\,sankt hans aften END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2882@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:

Dagsorden til bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening m andag den 1. september kl. 19.30 Esrum hovedgade 21B

\n
  \n< li>Valg af referent\n
 1. Frivillige til arrangementer i Esrum -Hvilke muligheder
 2. \n
 3.  Forskønnelse af svinget på Esrum Hovedgade (Det for sømte hjørne)
 4. \n
 5. Børne arrangement herunder duck race d. 28/9.
 6. \n
 7. Samarbejde med Esrum Kloster\, herunder Halloween
 8. \n
 9. Orienter ing fra møde i Lokalforeningsrådet
 10. \n
 11. Næste møde
 12. \n
DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20190902T193000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20190902T210000 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-med-dagsorden-02092019/ X-COST-TYPE:free X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2019\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2895@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Esrum borgerforening\; http://esrumborger.dk/boernehygge-i-esrum/ DESCRIPTION:

Duck-Race i Esrum Lørdag d. 28 september kl. 09.30

\n

 

DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20190928T093000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20190928T113000 LOCATION:Skovkantens Vuggestue SEQUENCE:0 SUMMARY:Børnehygge i Esrum URL:http://esrumborger.dk/event/boernehygge-i-esrum/ X-COST-TYPE:free X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:Børn\,Hygge END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2907@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Thea Marie Andersen DESCRIPTION:

Alle børn og barnlige sjæle i Esrum by\, inviteres til uhygg e på Mølleloftet.

\n

Som noget nyt i år\, er Esrum Borgerforening og Esrum Kloster gået sammen om fejring af Allehelgens aften\, måske bedre ke ndt som Halloween.

\n

Hvor: Mølleloftet
\nHvornår: Torsdag d. 31 /10 kl. 17:00-18:00
\nHvem: Arrangementet er lavet til børn i skoleal deren\, men alle Esrum-borgere med hang til uhygge er velkommen
\nHva d: uhyggelige historier der skyldes ned med saft og kage

\n

Når stemn ingen er skabt\, sendes alle stadig levende og døde sjæle over engen mod E srum\, hvor det er tid til “trick or tread”.

\n

Husk ar respektere de huse der ikke har tændt udendørslys eller sat græskar ud

DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20191031T170000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20191031T180000 LOCATION:Mølleloften\, Esrum Mølle SEQUENCE:0 SUMMARY:Halloween URL:http://esrumborger.dk/event/halloween/ X-COST-TYPE:free X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:Halloween END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2922@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:

Dagsorden for bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening mandag den 18. november kl. 19.30 Esrum hovedgade 21B

\n

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
\n2. Bordet rundt. Herunder< br />\na. Halloween
\nb. Status på Hjørne
\nc. Status på Juletræ stænding
\n3. Opfølgning på Borgermøde
\n4. Affaldssortering
\n5. Næste møde
\n6. Evt.

\n

 

\n

 

DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20191118T193000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20191118T210000 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-16/ X-COST-TYPE:free X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2019\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2923@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Kirsten Fries\; 51247180\; kasserer@esrumborger.dk\; http://esrumbo rger.dk/juletraestaending-i-esrum-2019/ DESCRIPTION:

Førs te søndag i advent tænder vi juletræet i Esrum.
\nDet foregår traditi onen tro foran Esrum Kost- & Friskole.

\n

Træet tændes kl. 16.15.
\nJulemanden uddeler godter til børnene.
\nJulekonkurrence til børn og deres forældre.

\n

Klokken 16.30 trækk er vi alle inden døre på Esrum Kost- & Friskole til ”Julekro” og julehygge ligt samvær.

\n

Esrum Borgerforening byder på æbleskiver og lidt varm t at drikke (gløgg eller kakao).

\n

Vinderen af julekonkurrencen beke ndtgøres af borgerforeningen.

\n

Borgerforeningens formand holder sin juletale\, og vi synger i fællesskab et par julesange.

\n

Vi glæder os til at byde alle borgere i Esrum og omegn velkommen.

\n

DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20191201T160000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20191201T173000 GEO:+56.04928;+12.378166 LOCATION:Foran Esrum Kost og Friskole @ Esrum Hovedgade 18\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Juletræstænding i Esrum URL:http://esrumborger.dk/event/juletraestaending-i-esrum-19/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2017/11 /juletraestaending_2018-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esrumborg er.dk/wp-content/uploads/2017/11/juletraestaending_2018-295x300.jpg\;295\; 300\;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2017/11/juletraest aending_2018.jpg\;396\;403\; X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:1. søndag i advent\,esrum borgerforening\,juletræstæn ding END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2955@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:

Dagsorden for bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening mandag den 13. januar kl. 19.30 Esrum hovedgade 21B

\n
  \n< li>Valg af refferant\n
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. \n
 3. Bordet rundt -siden sidst. (Kun orientering)
 4. \n
 5. Forberedelse af generalforsamling
 6. \n
 7. Udarbejdelse af drejebøger for borgerforeni ngens aktiviteter (Generalforsamling\, skraldedag\, juletræes-tænding\, sh elter mv…)
 8. \n
 9. Evt.
 10. \n
\n

 

\n

 

\n

 

DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20200113T193000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20200113T210000 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-med-dasorden-130120/ X-COST-TYPE:free X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2963@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:

Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening torsdag den 1 9. marts kl. 19.00 afholdes som skype møde

\n

Dagsorden

\n
  \n
 1. valg af referent
 2. \n
 3. Projekt hjørnet
 4. \n
 5. Generalfo rsamling
 6. \n
 7. evt.
 8. \n
DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20200319T193000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20200319T210000 LOCATION:Skype-møde SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-19-03-2020/ X-COST-TYPE:free X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3008@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:

Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening torsdag den 1 6. april kl. 19.30 afholdes som messenger møde

\n

Dagsorden< /p>\n

  \n
 1. valg af referent
 2. \n
 3. Esrom gårds Jord deponi
 4. \nStatus på hjørnet\n
 5. Telefontasten på Villingerødvej
 6. \n
 7. ev t.
 8. \n
DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20200416T193000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20200416T210000 LOCATION:Messenger-møde SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-med-dagsorden-16-04-2020/ X-COST-TYPE:free X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2992@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:

Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening Lørdag den 6. juni kl. 10.00

DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20200606T100000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20200606T120000 LOCATION:Shelter ved blå port SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-med-dagsorden-06-06-2020/ X-COST-TYPE:free X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3061@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Esrum borgerforening\; http://esrumborger.dk/duck-race-i-esrum_2020 / DESCRIPTION:

Duck-Race i Esrum Lørdag d. 4.  juli kl. 10.00-12.00

\n

PÅ GRUND AF CORONA VIRUS\, ER DER ET MAX ANTAL PÅ 50 TOTALT. HAR MAN IKKE MULIGHED FOR AT TILMELDE SIG VIA FACEBOOK (ESR UM BORGERFORENING) BEDES MAN SENDE EN SMS TIL CARL-GUSTAV PÅ 29 82 83 64\, MED NAVN OG ANTAL PERSONER DER KOMMER.

\n

 

DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20200704T100000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20200704T120000 LOCATION:Skovkantens Vuggestue SEQUENCE:0 SUMMARY:Duck-Race i Esrum URL:http://esrumborger.dk/event/duck-race-i-esrum/ X-COST-TYPE:free X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:Børn\,Hygge END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3067@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:

Dagsorden for bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening mandag den 10. april kl. 20.00 Esrum hovedgade 21B

\n
  \nReferat fra sidste møde\n
 1. Bordet rundt
 2. \n
 3. Generalforsamli ng
 4. \n
 5. Gribskov Kommune\n
   \n
  1. Fællesstafet i Gribskov Kommune\n
  2. Frivillig og senior priser
  3. \n
  \n
 6. \n
 7. Besøg af Borgm esteren
 8. \n
 9. Bredbåndskort
 10. \n
 11. Projekt Hjørnet
 12. \n
 13. Lokalh istorie
 14. \n
 15. Næste møde
 16. \n
 17. Eventuelt
 18. \n
DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20200810T200000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20200810T213000 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-10-08-2020/ X-COST-TYPE:free X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2964@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Birte Skov Larsen\; formand@esrumborger.dk\; http://esrumborger.dk/ generalforsamling-i-esrum-borgerforening-2020/ DESCRIPTION:

Esrum Borgerforening indkald er til ordinær Generalforsamling mandag den 24. august 2020 kl. 19:00 i på 1. salen på Tingbakkehallen
\n

\n

Dagsorden:
\n1. Valg af dirigent
\n2. Formandens beretning
\n3. Det reviderede regnskab fremlægges af kassereren
\n4. Forslag til kontingent
\n 5. Forslag fra bestyrelsen
\na) Forslag til ændringer af vedtægter (< a href='http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2020/08/Vedtaegter-Esrum- Borgerforening-2020-forslag.pdf'>se bilag)
\n6. Forslag fra medle mmer* (dette punkt udgår idet ingen forslag er modtaget)
\n7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. gældende vedtægter (§ 6)
\n8. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
\n9. Valg af 2 bilagskontrollanter
\n10. Eventuelt

\n

Vel mødt til årets generalforsamling.

\n

Med venlig hilsen
\nEsrum Borgerforenings bestyrelse

DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20200824T190000 LOCATION:1. salen på Tingbakkehallen @ Tingbakken 10\, 3230 Græsted\, Danma rk SEQUENCE:0 SUMMARY:Generalforsamling 2020 URL:http://esrumborger.dk/event/generalforsamling-2020/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2020/08 /generalnyelokaler-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esrumborger.dk /wp-content/uploads/2020/08/generalnyelokaler-300x225.jpg\;300\;225\;1\,la rge\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2020/08/generalnyelokaler.jp g\;400\;300\; X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,forslag til generalforsamling\,Generalforsamlin g 2020\,Skovkanten X-INSTANT-EVENT:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2965@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Brian Ekman-Gregersen\; 50 54 19 71\; webredaktor@esrumborger.dk\; http://www.dn.dk/arrangementer/14222-skraldedag-i-esrum DESCRIPTION:
DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20200919T100000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20200919T123000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten / medborgerhuset @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Skraldedag i Esrum 2020 URL:http://esrumborger.dk/event/skraldedag-i-esrum-2020/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/04 /skraldedag-i-Esrum-170416-19-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esr umborger.dk/wp-content/uploads/2016/04/skraldedag-i-Esrum-170416-19-300x20 0.jpg\;300\;200\;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/0 4/skraldedag-i-Esrum-170416-19.jpg\;600\;400\;\,full\;http://esrumborger.d k/wp-content/uploads/2016/04/skraldedag-i-Esrum-170416-19.jpg\;800\;533\; X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:affald\,affaldsindsamling\,DN Gribskov\,skraldedag END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3117@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:

Næste bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening Mandag den 5. oktober 2020 kl. 20 i Skovkanten

\n

Dagsorden

\n
  \n
 1. Referat fra sidst e møde den 10. august 2020
 2. \n
\n

 

\n
  \n
 1. Bordet rundt
 2. \n
\n

Input fra alle om emner\, der ikke allerede er inkluderet i dagsordenen.

\n

 

\n
  \n
 1. Evaluering af Generalforsamling den 24 august 2020
 2. \n
\n

 

\n
  \n
 1. Gribskov Kommune\n
   \n
  • Aflysning af Fællesskabsstafet i Gribskov Kommune den 19-24/9 2020
  • \n
  • < strong>Borgmesterbesøg den 5. november 2020
  • \n
  \n
 2. \n< /ol>\n

   

  \n
   \n
  1. Henvendelse f ra TDC om fibernet i Esrum
  2. \n
  \n

   

  \n
   \n
  1. Bredbåndskort
  2. \n
  \n

  Har B rian undersøgt om link passer ind et sted på hjemmesiden?

  \n

   

  \n
   \n
  1. Projekt Hjørnet\n
    \n
   • Tilbud fra Jonas Frederiksen
   • \n
   • Råde ret fra Esrum Kostskole og Gribskov Kommune
   • \n
   \n
  2. \n< /ol>\n

    

   \n
    \n
   1. Lokalhistorie – beboere i Missionshuset
   2. \n
   \n

   Status ved Thea og Bri an

   \n

    

   \n
    \n
   1. Udarbejdelse af årshjul
   2. \n
   \n

   Birte laver skabelon og sender input fra alle vedr. a ktiviteter\, de er ansvarlige for jf. ref. fra bestyrelsesmøde 6. juni.

   \n

    

   \n
    \n
   1. Næste møde
   2. \n
   \n

    

   \n
    \n
   1. Eventuelt
   2. \n
   DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20201005T200000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20201005T213000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-med-dagsorden-05-10-2020/ X-COST-TYPE:free X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3130@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:

   Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening mandag den 23. november 2020 kl. 20 i Skovkanten
   \n

   \n

   Dagsorden

   \n
    \n
   1. Arbejdsgruppe vedr. bedre internet i Esrum
   2. \n
   3. Referat fra sidste møde den 5. oktober 2 020  
   4. \n
   5. Bordet rundt 
   6. \n
   \n

   In put fra alle om emner\, der ikke allerede er inkluderet i dagsordenen.

   \n
    \n
   1. Præsentation til møde med Borgmesteren (udsat på ubest emt tid) fremsendt som pdf fil til alle 
   2. \n
   3. Juletr æstænding 1. søndag i Advent den 29 november 2020 
   4. \n
   5. Udarbejdelse af årshjul
   6. \n
   7. Projekt Hjørnet 
   8. \n
   9. Hjertestarter ved Klubhuset
    \n
    Vil B orgerforeningen bidrage til vedligeholdelse – det koster 2500-3000 kr. om året (henvendelse fra Idrætsforeningen)? 
   10. \n
   11. Næste møde 
   12. \n
   13. Eventuelt 
   14. \n
   \n

    

   \n

    

   DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20201123T200000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20201123T213000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-23-11-2020/ X-COST-TYPE:free X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3176@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:

   Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening torsdag den 14. januar 2021 kl. 20 i online via Teams
   \n

   \n

   Dagsorden

   \n

    

   \n
    \n
   1. Referat fra sidste møde den 23. november 2020
   2. \n
   \n

    

   \n
    \n
   1. Bordet rundt (Input fr a alle om emner\, der ikke allerede er inkluderet i dagsordenen)
   2. \n
   \n

    

   \n
    \n
   1. Arbejdsgruppe vedr. bedre internet i Esrum
   2. \n
   \n

    

   \n
    \n
   1. Udarbejdelse af årshjul
   2. \n
   \n

    

   \n
    \n
   1. Projekt Hjørnet
   2. \n
   \n

    

   \n
    \n
   1. Sylvester Larsen & Nåleøjet koncert i foråret 2021?
   2. \n
   \n

    

   \n< ol start='7'>\n
  3. Generalforsamling 2021
  4. \n
  \n

   

  \n
   \n
  1. Næste møde
  2. \n
  \n

   

  \n
   \n
  1. Eventuelt< /strong>
  2. \n
  \n

   

  DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20210114T200000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20210114T213000 LOCATION:Online via Teams SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-14-01-2021/ X-COST-TYPE:free X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3200@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:

  Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening tirsdag den 16. februar 2021 kl. 20 i online via Teams
  \n

  \n

  1. Referat fra sidste møde den 14. januar 2021

  \n

  2. Gribsk ov Kommune
  \nInvitation til workshop om fællesskab i foreninger den 1 0. februar kl. 18-20 – deltog Kirsten og Brian?

  \n

  3. Arbejdsgruppe v edr. bedre internet i Esrum (Thea)

  \n

  4. Udarbejdelse af årshjul

  \n

  5. Projekt Hjørnet (Kirsten og Birte)

  \n

  6. Generalforsamling 20 21

  \n

  7. Bestyrelsesforsikring – tilbud fra Top Danmark (Birte)

  \n

  8. Næste møde

  \n

  9. Eventuelt

  DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20210216T200000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20210216T213000 LOCATION:Online via Teams SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-16-02-2021/ X-COST-TYPE:free X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3202@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Birte Skov Larsen\; formand@esrumborger.dk\; http://esrumborger.dk/ generalforsamling-2021/ DESCRIPTION:

  Esrum Borgerforening indkalder til ordinær Generalfo rsamling torsdag den 25. marts 2021
  \n

  \n

  Vel mødt til årets generalforsamling.

  \n

  Med venlig hilsen
  \nEsrum Borgerfore nings bestyrelse

  DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20210325T190000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20210325T210000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Generalforsamling 2021 URL:http://esrumborger.dk/event/generalforsamling-2021/ X-COST-TYPE:free X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:forslag til generalforsamling\,Generalforsamling 2021 \,Skovkanten END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3269@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Brian Ekman-Gregersen\; 50 54 19 71\; webredaktor@esrumborger.dk\; http://www.dn.dk/arrangementer/22966-skraldedag-i-esrum DESCRIPTION:
  DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20210418T103000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20210418T123000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten / medborgerhuset @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Skraldedag i Esrum 2021 URL:http://esrumborger.dk/event/skraldedag-i-esrum-2021/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/04 /skraldedag-i-Esrum-170416-19-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esr umborger.dk/wp-content/uploads/2016/04/skraldedag-i-Esrum-170416-19-300x20 0.jpg\;300\;200\;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/0 4/skraldedag-i-Esrum-170416-19.jpg\;600\;400\;\,full\;http://esrumborger.d k/wp-content/uploads/2016/04/skraldedag-i-Esrum-170416-19.jpg\;800\;533\; X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:affald\,affaldsindsamling\,DN Gribskov\,skraldedag END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3294@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:

  Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening mandag den 26. april 2021 kl. 19.30 Online via Teams
  \n
  < /p>\n

   \n
  1. Referat fra sidste møde den 16. februar 2021
  2. \n
  \n

   

  \n
   \n
  1. Kon stituering af den nye bestyrelse og opfølgning på GF 2021 (25. marts 2021 online)
  2. \n
  \n

  Konstituering og fordeling af opgaver\, h erunder repræsentation i Lokalforeningsråd\, projekter\, tovholdere på skr aldedag\, St. Hans aften\, duck race\, juletræstænding\, Halloween\, vedli geholdelse af shelter osv.

  \n

   

  \n
   \n
  1. Brug af slack app
  2. \n
  \n

  Forbered gerne sp ørgsmål\, som Mikael måske kan hjælpe med at svare på J

  \n

   < /strong>

  \n
   \n
  1. Udarbejdelse af årshjul/bestyrel seshåndbog
  2. \n
  \n

  Se vedhæftede\, og kom gerne med nye i nput

  \n

   

  \n
   \n
  1. Projekt H jørnet (Kirsten og Birte)
  2. \n
  \n

   

  \n
   \n
  1. Besøg af borgmester Anders Gerner Frost
  2. \n
  \n

   

  \n
   \n
  1. V edligeholdelse af hjertestarter ved klubhuset
  2. \n
  \n

   

  \n
   \n
  1. Næste møde
  2. \n
  \n

  Er det i starten af juni\, når vi skal se på shelteret og evt. rydde op?

  \n

   

  \n
   \n
  1. Eventuelt\n
  \n

   

  DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20210426T193000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20210426T213000 LOCATION:Online via Teams SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-26-04-2021/ X-COST-TYPE:free X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2021\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3007@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:

  Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening tirsdag den 1 8. maj kl. 19.00

  \n

  Vi får besøg af borgmest er Anders Gerner Frost.

  \n

  Dagsorden\n

   

  \n
   \n
  1. Besøg af Borgmester\, And ers Gerner Frost
  2. \n
  \n

   

  \n
   \n
  1. Referat fra sidste møde den 26. april 2021\n
  \n

   

  \n
   \n
  1. Bordet r undt
  2. \n
  \n

  Vi har besluttet at genindføre dette punkt\, hvor alle kan komme med input om emner\, der ikke allerede er inkluderet i dagsordenen.

  \n

   

  \n
   \n
  1. Brug af slack app
  2. \n
  \n

  Brian har måske undersøgt\, hv ordan man sender mails til Slack kanaler i stedet for til hele gruppen mail@esrumborger.dk?

  \n

   

  \n
   \n
  1. Nyt vedr. fibernet (Thea)
  2. \n
  \n

   

  \n
   \n
  1. Projekt Hjørnet (Kirsten og Birte)
  2. \n
  \n

  Der er mulighe d for at søge Nordeafonden igen.

  \n

   

  \n
   \n
  1. Vedligeholdelse af hjertestarter ved klubhuset (Birte)
  2. \n\n

   Vi besluttede sidst at give 450 kr. om året\, hvilket skal bekræft es med skriftlig 3 årig aftale a lá den Tingbakkehallens Venner har lavet – Birte arbejder på sagen.

   \n

    

   \n
    \n
   1. Næste møde
   2. \n
   \n

   Den 6. juni ifm. tilsyn af shelter – tidspunkt skal fastsættes.

   \n

    

   \n
    \n
   1. Eventuelt
   2. \n
   DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20210518T190000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20210518T210000 LOCATION:Skovkanten SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med besøg af borgmester URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-18-05-2021/ X-COST-TYPE:free X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3323@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Kirsten Fries\; 51 24 71 80\; kasserer@esrumborger.dk\; http://esru mborger.dk/sankt-hans-baal-i-esrum-2021/ DESCRIPTION:

   Esrum Borgerforening & Grundejer foreningen Rishave Park inviterer til Sankt Hans aften i Esrum

   \n

   Pro gram den 23. juni 2021

   \n

   Kl. 21.00 Vi mødes på engen ved Esrum Å
   \nKl. 21.15 Årets båltale ved Claus Aagaard Nielsen fra Græsted Frikirke . Claus administrerer Esrom Peregrinus og er bosiddende i Esrum.
   \nKl . 21.30 Bålet tændes

   \n

   Tag venner og familie med på engen ved Esrum Å\, ved Rishave Park og Klosterparken.
   \nDer kan købes øl\, sodavand\ , te og kaffe til rimelige priser.

   \n

   Alle er velkommen og arrangemen tet er gratis.

   \n

   Print in vitationen og hæng den op hvor du mener det er relevant.

   \n

    

   DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20210623T210000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20210623T230000 GEO:+56.053084;+12.376107 LOCATION:Esrum Å SEQUENCE:0 SUMMARY:Sankt Hans bål i Esrum URL:http://esrumborger.dk/event/sankt-hans-baal-i-esrum-23-06-2021/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/06 /sankt_hans_15_400x300-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esrumborge r.dk/wp-content/uploads/2016/06/sankt_hans_15_400x300-300x225.jpg\;300\;22 5\;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/06/sankt_hans_1 5_400x300.jpg\;400\;300\; X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:båltaler\,Claus Aagaard Nielsen\,Esrum Å\,Grundejerfo reningen Rishave Park\,sankt hans aften END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3352@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:

   Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening tirsdag den 17. august 2021 kl. 19.30 i skovkanten
   \n

   \n
   Dagsorden
   \n

   1. Referat fra møde og shelter-tjek den 6. jun i 2021 (alle)
   \n2. Bordet rundt (alle)
   \n3. Hjertestarter ved Kl ubhuset (Birte)
   \n4. Henvendelse fra Sylvester Larsen om mulighed for koncert i efteråret – se mail (Birte)
   \n5. Nyhedsbreve fra Aktivt Gr ibskov – kan vi dele med borgerne (Birte)
   \n6. Skovbad (Mikael)
   \n7. Fibernet (Thea)
   \n8. Forskønnelse af hjørnet (Kirsten og Birte)< br />\n9. Duck race i september
   \n10. Bestyrelseshåndbog (alle)
   \n11. Eventuelt
   \n12. Næste møde

   DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20210817T193000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20210817T213000 LOCATION:Skovkanten SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-med-dagsorden-17-08-2021/ X-COST-TYPE:free X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2021\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3298@esrumborger.dk DTSTAMP:20210919T054454Z CATEGORIES: CONTACT:Brian Ekman-Gregersen\; 50 54 19 71\; webredaktor@esrumborger.dk DESCRIPTION:
   DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20220918T103000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20220918T123000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten / medborgerhuset @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Skraldedag i Esrum 2022 URL:http://esrumborger.dk/event/skraldedag-i-esrum-2022/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/04 /skraldedag-i-Esrum-170416-19-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esr umborger.dk/wp-content/uploads/2016/04/skraldedag-i-Esrum-170416-19-300x20 0.jpg\;300\;200\;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/0 4/skraldedag-i-Esrum-170416-19.jpg\;600\;400\;\,full\;http://esrumborger.d k/wp-content/uploads/2016/04/skraldedag-i-Esrum-170416-19.jpg\;800\;533\; X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:affald\,affaldsindsamling\,DN Gribskov\,skraldedag END:VEVENT END:VCALENDAR