Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/b/b/f/esrumborger.dk/httpd.www/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1234 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/b/b/f/esrumborger.dk/httpd.www/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1271 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/b/b/f/esrumborger.dk/httpd.www/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1275 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/b/b/f/esrumborger.dk/httpd.www/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1300 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/b/b/f/esrumborger.dk/httpd.www/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3051 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/b/b/f/esrumborger.dk/httpd.www/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3058 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/b/b/f/esrumborger.dk/httpd.www/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3071 BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//46.30.213.207//NONSGML kigkonsult.se iCalcreator 2.26.9// CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Esrum Borgerforening X-WR-CALDESC:vores fælles interesser X-FROM-URL:http://esrumborger.dk X-WR-TIMEZONE:Europe/Copenhagen BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Copenhagen X-LIC-LOCATION:Europe/Copenhagen BEGIN:STANDARD DTSTART:20191027T030000 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 RDATE:20201025T030000 TZNAME:CET END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20200329T020000 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 RDATE:20210328T020000 TZNAME:CEST END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2964@esrumborger.dk DTSTAMP:20200223T193941Z CATEGORIES: CONTACT:Thea Marie Andersen\; formand@esrumborger.dk DESCRIPTION:Esrum Borgerforening indkalder til ordinær Generalforsamling ma ndag den 30. marts 2020 kl. 19:00 i Skovkanten/Medborgerhuset\nDagsorden: \n1. Valg af dirigent\n2. Formandens beretning\n3. Det reviderede regnskab fremlægges af kassereren\n4. Forslag til kontingent\n5. Forslag fra besty relsen\n6. Forslag fra medlemmer\n7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. gæld ende vedtægter (§ 6)\n8. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen\n9. Va lg af 2 bilagskontrollanter\n10. Eventuelt\nVel mødt til årets generalfors amling.\nMed venlig hilsen\nEsrum Borgerforenings bestyrelse\n* Forslag sk al afleveres til bestyrelsen via mail til formand@esrumborger.dk eller pr. brev til kasserer Kirsten Fries\, Ålykkevej 6\, senest 14 dage før genera lforsamlingen – senest 16. marts 2020 kl. 18.30 DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20200330T190000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Generalforsamling 2020 URL:http://esrumborger.dk/event/generalforsamling-2020/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/01 /generalforsamling_400x300-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esrumb orger.dk/wp-content/uploads/2016/01/generalforsamling_400x300-300x225.jpg\ ;300\;225\;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/01/gene ralforsamling_400x300.jpg\;400\;300\; X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Esrum Borgerforening indkalder til ordinær Gene ralforsamling mandag den 30. marts 2020 kl. 19:00 i Skovkanten/Medborgerhu set

\n

Dagsorden:
\n1. Valg af dirigent
\n2. Forma ndens beretning
\n3. Det reviderede regnskab fremlægges af kassereren
\n4. Forslag til kontingent
\n5. Forslag fra bestyrelsen
\n6. Forslag fra medlemmer
\n7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. gæld ende vedtægter (§ 6)
\n8. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen< br />\n9. Valg af 2 bilagskontrollanter
\n10. Eventuelt

\n

Vel m ødt til årets generalforsamling.

\n

Med venlig hilsen
\nEsrum Bo rgerforenings bestyrelse
\n* Forslag skal afleveres til bestyrelsen v ia mail til formand@esrumborger.dk eller pr. brev til kasserer Kirsten Fri es\, Ålykkevej 6\, senest 14 dage før generalforsamlingen – senest 16. marts 2020 kl. 18.30

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,forslag til generalforsamling\,Generalforsamlin g 2020\,Skovkanten X-INSTANT-EVENT:1 END:VEVENT END:VCALENDAR