Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/b/b/f/esrumborger.dk/httpd.www/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1234 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/b/b/f/esrumborger.dk/httpd.www/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1271 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/b/b/f/esrumborger.dk/httpd.www/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1275 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/b/b/f/esrumborger.dk/httpd.www/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1300 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/b/b/f/esrumborger.dk/httpd.www/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3051 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/b/b/f/esrumborger.dk/httpd.www/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3058 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/b/b/f/esrumborger.dk/httpd.www/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3071 BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//46.30.213.46//NONSGML kigkonsult.se iCalcreator 2.26.9// CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-FROM-URL:http://esrumborger.dk X-WR-TIMEZONE:Europe/Copenhagen BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Copenhagen X-LIC-LOCATION:Europe/Copenhagen BEGIN:STANDARD DTSTART:20211031T030000 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 RDATE:20221030T030000 TZNAME:CET END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20220327T020000 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 RDATE:20230326T020000 TZNAME:CEST END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3056@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION: DTSTART;VALUE=DATE:20210606 DTEND;VALUE=DATE:20210607 LOCATION:Shelter ved blå port SEQUENCE:0 SUMMARY:Årlig vedligeholdelse af shelter URL:http://esrumborger.dk/event/shelter-06-06-2021/ X-COST-TYPE:free X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2693@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Møde med foreningerne i Esrum og omegn til en drøftelse af visi oner og ønsker til\, hvordan vi kan skabe rammerne for et øget fællesskab og samvær blandt egnens borgere.\nPrimært er udgangspunktet\, at bestyrels en for Esrum Kost- & Friskole og skolens leder gerne vil gendanne den opri ndelige teaterbygning ved Esrum kro og efterstræber\, at dette kommer til at foregå i et aktivt samarbejde med lokale aktører. I mødet deltager Esru m Kost- & Friskoles bestyrelsesformand Bjørn Strange\, der vil fremlægge k onceptet.\nSekundært er mødets formål at fungere som formøde til borgermød et i marts. DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20190128T190000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Foreningerne i Esrum – visioner & ønsker URL:http://esrumborger.dk/event/foreningerne-i-esrum-visioner-og-oensker/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Møde med fore ningerne i Esrum og omegn til en drøftelse af visioner og ønsker til\, hvo rdan vi kan skabe rammerne for et øget fællesskab og samvær blandt egnens borgere.
\nPrimært er udgangspunktet\, at bestyrelsen for Esrum Kost- & Friskole og skolens leder gerne vil gendanne den oprindelige teaterbygn ing ved Esrum kro og efterstræber\, at dette kommer til at foregå i et akt ivt samarbejde med lokale aktører. I mødet deltager Esrum Kost- & Friskole s bestyrelsesformand Bjørn Strange\, der vil fremlægge konceptet.
\nS ekundært er mødets formål at fungere som formøde til borgermødet i marts.< /p>\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2019\,Skovkanten X-INSTANT-EVENT:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2700@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Dagsorden til bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening mandag den 1 1. marts  kl. 19 i Skovkanten\n1. Opsamling og orientering om projekt ”Bål shelter Esrum”\n2. Planlægning af Generalforsamling i Esrum Borgerforening den 25.3.2019\n3. Status vedrørende borgermødet i august/september 2019\n 4. DN Affaldsindsamling 31. marts 2019\n5. Evt. DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20190311T190000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20190311T210000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-med-dagsorden-3/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2015/11 /medborgerhus_400x300-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esrumborger .dk/wp-content/uploads/2015/11/medborgerhus_400x300-300x225.jpg\;300\;225\ ;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2015/11/medborgerhus_4 00x300.jpg\;400\;300\; X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Dagsorden til bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening m andag den 11. marts  kl. 19 i Skovkanten

\n

1. Opsamling og orientering om projekt ”Bålshelter Esrum”
\n2. Planlægning af General forsamling i Esrum Borgerforening den 25.3.2019
\n3. Status vedrørend e borgermødet i august/september 2019
\n4. DN Affaldsindsamling 31. m arts 2019
\n5. Evt.

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2019\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2692@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Thea Marie Andersen\; formand@esrumborger.dk\; http://esrumborger.d k/generalforsamling-esrum-borgerforening-2019/ DESCRIPTION:Esrum Borgerforening indkalder til ordinær Generalforsamling ma ndag den 25. marts 2019 kl. 19:00 i Skovkanten/Medborgerhuset\nDagsorden: \n1. Valg af dirigent\n2. Formandens beretning\n3. Det reviderede regnskab fremlægges af kassereren\n4. Forslag til kontingent\n5. Forslag fra besty relsen\n6. Forslag fra medlemmer*\n7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. gæl dende vedtægter (§ 6)\n8. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen\n9. V alg af 2 bilagskontrollanter\n10. Eventuelt\nVel mødt til årets generalfor samling.\nMed venlig hilsen\nEsrum Borgerforenings bestyrelse\n* Forslag s kal afleveres til bestyrelsen via mail til formand@esrumborger.dk eller pr . brev til kasserer Kirsten Fries\, Ålykkevej 6\, senest 14 dage før gener alforsamlingen – senest 11. marts 2019. DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20190325T190000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Generalforsamling 2019\, med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/generalforsamling-2019/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/01 /generalforsamling_400x300-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esrumb orger.dk/wp-content/uploads/2016/01/generalforsamling_400x300-300x225.jpg\ ;300\;225\;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/01/gene ralforsamling_400x300.jpg\;400\;300\; X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Esrum Borgerforening indkalder til ordinær Gene ralforsamling mandag den 25. marts 2019 kl. 19:00 i Skovkanten/Medborgerhu set

\n

Dagsorden:
\n1. Valg af dirigent
\n2. Forma ndens beretning
\n3. Det reviderede regnskab fremlægges af kassereren
\n4. Forslag til kontingent
\n5. Forslag fra bestyrelsen
\n6. Forslag fra medlemmer*
\n7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. gæl dende vedtægter (§ 6)
\n8. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
\n9. Valg af 2 bilagskontrollanter
\n10. Eventuelt

\n

Vel mødt til årets generalforsamling.

\n

Med venlig hilsen
\nEsrum B orgerforenings bestyrelse
\n* Forslag skal afleveres til bestyrelsen via mail til formand@esrumborger.dk eller pr. brev til kasserer Kirsten Fr ies\, Ålykkevej 6\, senest 14 dage før generalforsamlingen – senes t 11. marts 2019.

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2019\,forslag til generalforsamling\,Generalforsamlin g 2019\,Skovkanten X-INSTANT-EVENT:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2716@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Brian Ekman-Gregersen\; 50 54 19 71\; webredaktor@esrumborger.dk\; http://esrumborger.dk/skraldedag-i-esrum-2019/ DESCRIPTION: DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20190331T100000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20190331T123000 LOCATION:Skovkanten / medborgerhuset @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Skraldedag i Esrum 2019 URL:http://esrumborger.dk/event/skraldedag-i-esrum-2019/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/04 /skraldedag-i-Esrum-170416-19-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esr umborger.dk/wp-content/uploads/2016/04/skraldedag-i-Esrum-170416-19-300x20 0.jpg\;300\;200\;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/0 4/skraldedag-i-Esrum-170416-19.jpg\;600\;400\;\,full\;http://esrumborger.d k/wp-content/uploads/2016/04/skraldedag-i-Esrum-170416-19.jpg\;800\;533\; X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n
X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:affald\,affaldsindsamling\,DN Gribskov\,skraldedag END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2789@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Dagsorden til bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening mandag den 8 . arpil kl. 19 i Skovkanten\n1. Valg af referent\n2. Bordet rundt med præs entation af bestyrelsesmedlemmer\n3. Siden sidst (opsamling på generalfors amling\, bålshelter\, følgegruppe – Esrum Kloster & Møllegård\, skraldedag \, forsøg på phishing)\n4. Årskalender\; herunder aktivitet\, dato\, ansva rlig (Indvielse af shelter – Børnefestival – Skt. Hans aften – Borgermøde – Halloween – Juletræstænding – Fællesspisning\, inde eller ude – Unge arr angement\, fx paintball eller spiseaften for de 16-20 årige)\n5. Evt. DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20190408T190000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20190408T210000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-08-04-2019/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2015/11 /medborgerhus_400x300-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esrumborger .dk/wp-content/uploads/2015/11/medborgerhus_400x300-300x225.jpg\;300\;225\ ;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2015/11/medborgerhus_4 00x300.jpg\;400\;300\; X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Dagsorden til bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening m andag den 8. arpil kl. 19 i Skovkanten

\n

1. Valg af referen t
\n2. Bordet rundt med præsentation af bestyrelsesmedlemmer
\n3 . Siden sidst (opsamling på generalforsamling\, bålshelter\, følgegruppe – Esrum Kloster & Møllegård\, skraldedag\, forsøg på phishing)
\n4. År skalender\; herunder aktivitet\, dato\, ansvarlig (Indvielse af shelter – Børnefestival – Skt. Hans aften – Borgermøde – Halloween – Juletræstænding – Fællesspisning\, inde eller ude – Unge arrangement\, fx paintball eller spiseaften for de 16-20 årige)
\n5. Evt.

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2019\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2807@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Dagsorden til bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening mandag den 2 9. arpil kl. 19.15 Esrum hovedgade 14\n\nValg af referent\nGodkendelse af referat fra sidste møde\nSiden sidst\nDeltagelse i diverse møder\n\nLokalf oreningsrådet\nMøde vedr. råstofudvinding\nAndre relevantere?\n\n\nStatus på Shelter\nOrientering om indvielse af Shelter\nOrientering om skt. hans arrangement\nOrientering fra øvrige arrangementer / aktiviteter\nNæste mød e / mødekalender\nevt. DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20190429T191500 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20190429T211500 LOCATION:Hos Kirsten @ Ålykkevej 6\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-med-dagsorden-29042019/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Dagso rden til bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening mandag den 29. arpil kl. 19. 15 Esrum hovedgade 14

\n
  \n
 1. Valg af referent
 2. \n
 3. G odkendelse af referat fra sidste møde
 4. \n
 5. Siden sidst
 6. \n
 7. Delt agelse i diverse møder\n
   \n
  1. Lokalforeningsrådet
  2. \n
  3. Møde vedr. råstofudvinding
  4. \n
  5. Andre relevantere?
  6. \n
  \n
 8. \n
 9. Stat us på Shelter
 10. \n
 11. Orientering om indvielse af Shelter
 12. \n
 13. Orie ntering om skt. hans arrangement
 14. \n
 15. Orientering fra øvrige arrangem enter / aktiviteter
 16. \n
 17. Næste møde / mødekalender
 18. \n
 19. evt.
 20. \n
\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2019\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2817@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Esrum Borgerforening\; http://esrumborger.dk/aabent-shelter/ DESCRIPTION:For dem der har lyst til at gå derned i fælles flok kan vi møde s kl. 10.15 ved Klostret. DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20190601T110000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20190601T130000 GEO:+56.036605;+12.375805 LOCATION:Blåport SEQUENCE:0 SUMMARY:Bålshelter indvies URL:http://esrumborger.dk/event/baalshelter-indvies/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

For dem der h ar lyst til at gå derned i fælles flok kan vi mødes kl. 10.15 ved Klostret .

\n END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2832@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Kirsten Fries\; 51 24 71 80\; kasserer@esrumborger.dk\; http://esru mborger.dk/sankt-hans-bal-i-esrum-2019/ DESCRIPTION:Esrum Borgerforening & Grundejerforeningen Rishave Park inviter er til Sankt Hans aften i Esrum\nProgram den 23. juni 2019\nKl. 21.00 Vi m ødes på engen ved Esrum Å\nKl. 21.15 Årets båltale ved Claus Aagaard Niels en fra Græsted Frikirke. Claus administrerer Esrom Peregrinus og er bosidd ende i Esrum.\nKl. 21.30 Bålet tændes\nTag venner og familie med på engen ved Esrum Å\, ved Rishave Park og Klosterparken.\nDer kan købes øl\, sodav and\, te og kaffe til rimelige priser.\nAlle er velkommen og arrangementet er gratis.\nPrint invitationen og hæng den op hvor du mener det er releva nt. DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20190623T210000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20190623T230000 GEO:+56.053084;+12.376107 LOCATION:Esrum Å SEQUENCE:0 SUMMARY:Sankt Hans bål i Esrum URL:http://esrumborger.dk/event/sankt-hans-baal-i-esrum-2019/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/06 /sankt_hans_15_400x300-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esrumborge r.dk/wp-content/uploads/2016/06/sankt_hans_15_400x300-300x225.jpg\;300\;22 5\;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/06/sankt_hans_1 5_400x300.jpg\;400\;300\; X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Esrum Borgerforening & Grundejerforeningen Rishave Park inv iterer til Sankt Hans aften i Esrum

\n

Program den 23. juni 2019

\n

Kl. 21.00 Vi mødes på engen ved Esrum Å

\n

Kl. 21.15 Årets bålta le ved Claus Aagaard Nielsen fra Græsted Frikirke. Claus administrerer Esr om Peregrinus og er bosiddende i Esrum.

\n

Kl. 21.30 Bålet tændes
\nTag venner og familie med på engen ved Esrum Å\, ved Rishave Park og K losterparken.
\nDer kan købes øl\, sodavand\, te og kaffe til rimelig e priser.

\n

Alle er velkommen og arrangementet er gratis.

\n

Print invitationen og hæng den op hvor du mener det er relevant.

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:båltaler\,Claus Aagaard Nielsen\,Esrum Å\,Grundejerfo reningen Rishave Park\,sankt hans aften END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2882@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Dagsorden til bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening mandag den 1 . september kl. 19.30 Esrum hovedgade 21B\n\nValg af referent\nFrivillige til arrangementer i Esrum -Hvilke muligheder\n Forskønnelse af svinget på Esrum Hovedgade (Det forsømte hjørne)\nBørne arrangement herunder duck rac e d. 28/9.\nSamarbejde med Esrum Kloster\, herunder Halloween\nOrientering fra møde i Lokalforeningsrådet\nNæste møde DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20190902T193000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20190902T210000 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-med-dagsorden-02092019/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Dagso rden til bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening mandag den 1. september kl. 19.30 Esrum hovedgade 21B

\n
  \n
 1. Valg af referent
 2. \n< li>Frivillige til arrangementer i Esrum -Hvilke muligheder\n
 3.  Fors kønnelse af svinget på Esrum Hovedgade (Det forsømte hjørne)
 4. \n
 5. Bør ne arrangement herunder duck race d. 28/9.
 6. \n
 7. Samarbejde med Esrum Kloster\, herunder Halloween
 8. \n
 9. Orientering fra møde i Lokalforenin gsrådet
 10. \n
 11. Næste møde
 12. \n
\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2019\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2895@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Esrum borgerforening\; http://esrumborger.dk/boernehygge-i-esrum/ DESCRIPTION:Duck-Race i Esrum Lørdag d. 28 september kl. 09.30\n  DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20190928T093000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20190928T113000 LOCATION:Skovkantens Vuggestue SEQUENCE:0 SUMMARY:Børnehygge i Esrum URL:http://esrumborger.dk/event/boernehygge-i-esrum/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Duck-Race i E srum Lørdag d. 28 september kl. 09.30

\n

 

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:Børn\,Hygge END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2907@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Thea Marie Andersen DESCRIPTION:Alle børn og barnlige sjæle i Esrum by\, inviteres til uhygge p å Mølleloftet.\nSom noget nyt i år\, er Esrum Borgerforening og Esrum Klos ter gået sammen om fejring af Allehelgens aften\, måske bedre kendt som Ha lloween.\nHvor: Mølleloftet\nHvornår: Torsdag d. 31/10 kl. 17:00-18:00\nHv em: Arrangementet er lavet til børn i skolealderen\, men alle Esrum-borger e med hang til uhygge er velkommen\nHvad: uhyggelige historier der skyldes ned med saft og kage\nNår stemningen er skabt\, sendes alle stadig levend e og døde sjæle over engen mod Esrum\, hvor det er tid til “trick or tread ”.\nHusk ar respektere de huse der ikke har tændt udendørslys eller sat gr æskar ud DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20191031T170000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20191031T180000 LOCATION:Mølleloften\, Esrum Mølle SEQUENCE:0 SUMMARY:Halloween URL:http://esrumborger.dk/event/halloween/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Alle børn og barnlige sjæle i Esrum by\, inviteres til uhygge på Mølleloftet.

\n

S om noget nyt i år\, er Esrum Borgerforening og Esrum Kloster gået sammen o m fejring af Allehelgens aften\, måske bedre kendt som Halloween.

\n

Hvor: Mølleloftet
\nHvornår: Torsdag d. 31/10 kl. 17:00-18:00
\n Hvem: Arrangementet er lavet til børn i skolealderen\, men alle Esrum-borg ere med hang til uhygge er velkommen
\nHvad: uhyggelige historier der skyldes ned med saft og kage

\n

Når stemningen er skabt\, sendes all e stadig levende og døde sjæle over engen mod Esrum\, hvor det er tid til “trick or tread”.

\n

Husk ar respektere de huse der ikke har tændt ud endørslys eller sat græskar ud

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:Halloween END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2922@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Dagsorden for bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening mandag den 18. november kl. 19.30 Esrum hovedgade 21B\n1. Godkendelse af referat fra sidste møde.\n2. Bordet rundt. Herunder\na. Halloween\nb. Status på Hjørn e\nc. Status på Juletræstænding\n3. Opfølgning på Borgermøde\n4. Affaldsso rtering\n5. Næste møde\n6. Evt.\n \n  DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20191118T193000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20191118T210000 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-16/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Dagso rden for bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening mandag den 18. november kl . 19.30 Esrum hovedgade 21B

\n

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
\n2. Bordet rundt. Herunder
\na. Halloween
\n b. Status på Hjørne
\nc. Status på Juletræstænding
\n3. Opfølgni ng på Borgermøde
\n4. Affaldssortering
\n5. Næste møde
\n6. Evt.

\n

 

\n

 

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2019\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2923@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Kirsten Fries\; 51247180\; kasserer@esrumborger.dk\; http://esrumbo rger.dk/juletraestaending-i-esrum-2019/ DESCRIPTION:Første søndag i advent tænder vi juletræet i Esrum.\nDet foregå r traditionen tro foran Esrum Kost- & Friskole.\nTræet tændes kl. 16.15.\n Julemanden uddeler godter til børnene.\nJulekonkurrence til børn og deres forældre.\nKlokken 16.30 trækker vi alle inden døre på Esrum Kost- & Frisk ole til ”Julekro” og julehyggeligt samvær.\nEsrum Borgerforening byder på æbleskiver og lidt varmt at drikke (gløgg eller kakao).\nVinderen af julek onkurrencen bekendtgøres af borgerforeningen.\nBorgerforeningens formand h older sin juletale\, og vi synger i fællesskab et par julesange.\nVi glæde r os til at byde alle borgere i Esrum og omegn velkommen. DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20191201T160000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20191201T173000 GEO:+56.04928;+12.378166 LOCATION:Foran Esrum Kost og Friskole @ Esrum Hovedgade 18\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Juletræstænding i Esrum URL:http://esrumborger.dk/event/juletraestaending-i-esrum-19/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2017/11 /juletraestaending_2018-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esrumborg er.dk/wp-content/uploads/2017/11/juletraestaending_2018-295x300.jpg\;295\; 300\;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2017/11/juletraest aending_2018.jpg\;396\;403\; X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Første søndag i advent tænder v i juletræet i Esrum.
\nDet foregår traditionen tro foran Esrum Kost- & Friskole.

\n

Træet tændes kl. 16.15.
\nJulemanden uddeler godter til børnene.
\nJulekonkurrence til børn og deres forældre.

\n

Klokken 16.30 trækker vi alle inden døre på Es rum Kost- & Friskole til ”Julekro” og julehyggeligt samvær.

\n

Esrum Borgerforening byder på æbleskiver og lidt varmt at drikke (gløgg eller ka kao).

\n

Vinderen af julekonkurrencen bekendtgøres af borgerforeninge n.

\n

Borgerforeningens formand holder sin juletale\, og vi synger i fællesskab et par julesange.

\n

Vi glæder os til at byde alle borgere i Esrum og omegn velkommen.

\n

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:1. søndag i advent\,esrum borgerforening\,juletræstæn ding END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2955@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Dagsorden for bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening mandag den 13. januar kl. 19.30 Esrum hovedgade 21B\n\nValg af refferant\nGodkendels e af referat fra sidste møde\nBordet rundt -siden sidst. (Kun orientering) \nForberedelse af generalforsamling\nUdarbejdelse af drejebøger for borger foreningens aktiviteter (Generalforsamling\, skraldedag\, juletræes-tændin g\, shelter mv…)\nEvt.\n\n \n \n  DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20200113T193000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20200113T210000 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-med-dasorden-130120/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Dagso rden for bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening mandag den 13. januar kl. 19.30 Esrum hovedgade 21B

\n
  \n
 1. Valg af refferant
 2. \n
 3. Godkendelse af referat fra sidste møde
 4. \n
 5. Bordet rundt -siden s idst. (Kun orientering)
 6. \n
 7. Forberedelse af generalforsamling
 8. \n
 9. Udarbejdelse af drejebøger for borgerforeningens aktiviteter (Generalf orsamling\, skraldedag\, juletræes-tænding\, shelter mv…)
 10. \n
 11. Evt.\n
\n

 

\n

 

\n

 

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2963@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening torsdag den 19. marts kl . 19.00 afholdes som skype møde\nDagsorden\n\nvalg af referent\nProjekt hj ørnet\nGeneralforsamling\nevt. DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20200319T193000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20200319T210000 LOCATION:Skype-møde SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-19-03-2020/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Besty relsesmøde i Esrum Borgerforening torsdag den 19. marts kl. 19.00 afholdes som skype møde

\n

Dagsorden

\n
  \n
 1. valg af referent
 2. \n
 3. Projekt hjørnet
 4. \n
 5. Generalforsamling
 6. \n
 7. evt.
 8. \n
\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3008@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening torsdag den 16. april kl . 19.30 afholdes som messenger møde\nDagsorden\n\nvalg af referent\nEsrom gårds Jord deponi\nStatus på hjørnet\nTelefontasten på Villingerødvej\nevt . DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20200416T193000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20200416T210000 LOCATION:Messenger-møde SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-med-dagsorden-16-04-2020/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Besty relsesmøde i Esrum Borgerforening torsdag den 16. april kl. 19.30 afholdes som messenger møde

\n

Dagsorden

\n
  \n
 1. valg af refe rent
 2. \n
 3. Esrom gårds Jord deponi
 4. \n
 5. Status på hjørnet
 6. \n< li>Telefontasten på Villingerødvej\n
 7. evt.
 8. \n
\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2992@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening Lørdag den 6. juni kl. 1 0.00 DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20200606T100000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20200606T120000 LOCATION:Shelter ved blå port SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-med-dagsorden-06-06-2020/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Besty relsesmøde i Esrum Borgerforening Lørdag den 6. juni kl. 10.00

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3061@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Esrum borgerforening\; http://esrumborger.dk/duck-race-i-esrum_2020 / DESCRIPTION:Duck-Race i Esrum Lørdag d. 4.  juli kl. 10.00-12.00\nPÅ GRUND AF CORONA VIRUS\, ER DER ET MAX ANTAL PÅ 50 TOTALT. HAR MAN IKKE MULIGHED FOR AT TILMELDE SIG VIA FACEBOOK (ESRUM BORGERFORENING) BEDES MAN SENDE EN SMS TIL CARL-GUSTAV PÅ 29 82 83 64\, MED NAVN OG ANTAL PERSONER DER KOMME R.\n  DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20200704T100000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20200704T120000 LOCATION:Skovkantens Vuggestue SEQUENCE:0 SUMMARY:Duck-Race i Esrum URL:http://esrumborger.dk/event/duck-race-i-esrum/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Duck-Race i E srum Lørdag d. 4.  juli kl. 10.00-12.00

\n

PÅ GRUND AF CORONA VIRUS\, ER DER ET MAX ANTAL PÅ 50 TOTALT. HAR MAN IKKE MULIGHED FOR AT TILMELDE S IG VIA FACEBOOK (ESRUM BORGERFORENING) BEDE S MAN SENDE EN SMS TIL CARL-GUSTAV PÅ 29 82 83 64\, MED NAVN OG ANTAL PERS ONER DER KOMMER.

\n

 

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:Børn\,Hygge END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3067@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Dagsorden for bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening mandag den 10. april kl. 20.00 Esrum hovedgade 21B\n\nReferat fra sidste møde\nBorde t rundt\nGeneralforsamling\nGribskov Kommune\n\nFællesstafet i Gribskov Ko mmune\nFrivillig og senior priser\n\n\nBesøg af Borgmesteren\nBredbåndskor t\nProjekt Hjørnet\nLokalhistorie\nNæste møde\nEventuelt DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20200810T200000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20200810T213000 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-10-08-2020/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Dagso rden for bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening mandag den 10. april kl. 2 0.00 Esrum hovedgade 21B

\n
  \n
 1. Referat fra sidste møde\n
 2. Bordet rundt
 3. \n
 4. Generalforsamling
 5. \n
 6. Gribskov Kommu ne\n
   \n
  1. Fællesstafet i Gribskov Kommune
  2. \n
  3. Frivillig og senio r priser
  4. \n
  \n
 7. \n
 8. Besøg af Borgmesteren
 9. \n
 10. Bredbånds kort
 11. \n
 12. Projekt Hjørnet
 13. \n
 14. Lokalhistorie
 15. \n
 16. Næste mød e
 17. \n
 18. Eventuelt
 19. \n
\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2964@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Birte Skov Larsen\; formand@esrumborger.dk\; http://esrumborger.dk/ generalforsamling-i-esrum-borgerforening-2020/ DESCRIPTION:Esrum Borgerforening indkalder til ordinær Generalforsamling ma ndag den 24. august 2020 kl. 19:00 i på 1. salen på Tingbakkehallen\n\nDag sorden:\n1. Valg af dirigent\n2. Formandens beretning\n3. Det reviderede r egnskab fremlægges af kassereren\n4. Forslag til kontingent\n5. Forslag fr a bestyrelsen\na) Forslag til ændringer af vedtægter (se bilag)\n6. Forsla g fra medlemmer* (dette punkt udgår idet ingen forslag er modtaget)\n7. Va lg af bestyrelsesmedlemmer jf. gældende vedtægter (§ 6)\n8. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen\n9. Valg af 2 bilagskontrollanter\n10. Eventu elt\nVel mødt til årets generalforsamling.\nMed venlig hilsen\nEsrum Borge rforenings bestyrelse DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20200824T190000 LOCATION:1. salen på Tingbakkehallen @ Tingbakken 10\, 3230 Græsted\, Danma rk SEQUENCE:0 SUMMARY:Generalforsamling 2020 URL:http://esrumborger.dk/event/generalforsamling-2020/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2020/08 /generalnyelokaler-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esrumborger.dk /wp-content/uploads/2020/08/generalnyelokaler-300x225.jpg\;300\;225\;1\,la rge\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2020/08/generalnyelokaler.jp g\;400\;300\; X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Esrum Borgerforening indkalder til ordinær Generalforsa mling mandag den 24. august 2020 kl. 19:00 i på 1. salen på Tingbakkehalle n
\n

\n

Dagsorden:
\n1. Valg af dirigent
\n2. Formandens beretning
\n3. Det reviderede regnskab fremlægges af kass ereren
\n4. Forslag til kontingent
\n5. Forslag fra bestyrelsen< br />\na) Forslag til ændringer af vedtægter (se bilag)
\n6. Forslag fra medlemmer* (dette punkt udgår id et ingen forslag er modtaget)
\n7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. g ældende vedtægter (§ 6)
\n8. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrels en
\n9. Valg af 2 bilagskontrollanter
\n10. Eventuelt

\n

Ve l mødt til årets generalforsamling.

\n

Med venlig hilsen
\nEsrum Borgerforenings bestyrelse

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,forslag til generalforsamling\,Generalforsamlin g 2020\,Skovkanten X-INSTANT-EVENT:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2965@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Brian Ekman-Gregersen\; 50 54 19 71\; webredaktor@esrumborger.dk\; http://www.dn.dk/arrangementer/14222-skraldedag-i-esrum DESCRIPTION: DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20200919T100000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20200919T123000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten / medborgerhuset @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Skraldedag i Esrum 2020 URL:http://esrumborger.dk/event/skraldedag-i-esrum-2020/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/04 /skraldedag-i-Esrum-170416-19-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esr umborger.dk/wp-content/uploads/2016/04/skraldedag-i-Esrum-170416-19-300x20 0.jpg\;300\;200\;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/0 4/skraldedag-i-Esrum-170416-19.jpg\;600\;400\;\,full\;http://esrumborger.d k/wp-content/uploads/2016/04/skraldedag-i-Esrum-170416-19.jpg\;800\;533\; X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n
X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:affald\,affaldsindsamling\,DN Gribskov\,skraldedag END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3117@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Næste bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening Mandag den 5. okto ber 2020 kl. 20 i Skovkanten\nDagsorden\n\nReferat fra sidste møde den 10. august 2020\n\n \n\nBordet rundt\n\nInput fra alle om emner\, der ikke al lerede er inkluderet i dagsordenen.\n \n\nEvaluering af Generalforsamling den 24 august 2020\n\n \n\nGribskov Kommune\n\nAflysning af Fællesskabssta fet i Gribskov Kommune den 19-24/9 2020\nBorgmesterbesøg den 5. november 2 020\n\n\n\n \n\nHenvendelse fra TDC om fibernet i Esrum\n\n \n\nBredbåndsk ort\n\nHar Brian undersøgt om link passer ind et sted på hjemmesiden?\n \n \nProjekt Hjørnet\n\nTilbud fra Jonas Frederiksen\nRåderet fra Esrum Kosts kole og Gribskov Kommune\n\n\n\n \n\nLokalhistorie – beboere i Missionshus et\n\nStatus ved Thea og Brian\n \n\nUdarbejdelse af årshjul\n\nBirte lave r skabelon og sender input fra alle vedr. aktiviteter\, de er ansvarlige f or jf. ref. fra bestyrelsesmøde 6. juni.\n \n\nNæste møde\n\n \n\nEventuel t DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20201005T200000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20201005T213000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-med-dagsorden-05-10-2020/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Næste bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening Mandag den 5. okt ober 2020 kl. 20 i Skovkanten

\n

Dagsorden

\n
  \n
 1. Referat fra sidste møde den 10. august 2020< /strong>
 2. \n
\n

 

\n
  \n
 1. Bordet rundt
 2. \n
\n

Input fra alle om emner\, der ikk e allerede er inkluderet i dagsordenen.

\n

 

\n
  \n
 1. Evaluering af Generalforsamling den 24 august 2020
 2. \n
\n

 

\n
  \n
 1. Gribskov K ommune\n
   \n
  • Aflysning af Fællesskabsstafet i Gribsk ov Kommune den 19-24/9 2020
  • \n
  • Borgmesterbesøg den 5. november 2020
  • \n
  \n
 2. \n
\n

 

\n
  \n
 1. Henvendelse fra TDC om fibernet i Esrum
 2. \n
\n

 

\n
  \n
 1. Bredbåndskort
 2. \n
\n

Har Brian undersøgt om link pas ser ind et sted på hjemmesiden?

\n

 

\n
  \n
 1. Projekt Hjørnet\n\n
 2. \n
\n

 

\n
  \n
 1. Lokalhistorie – beboere i Missionshuset
 2. \n
\n

Status ved Thea og Brian

\n

 

\n
  \n
 1. Udarbejdelse af årshjul
 2. \n
\n

Birte laver skabelon og sender input fra alle vedr. aktiviteter\, de er ansvarl ige for jf. ref. fra bestyrelsesmøde 6. juni.

\n

 

\n
  \n
 1. Næste møde
 2. \n
\n

 

\n
  \n
 1. Eventuelt
 2. \n
\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3130@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening mandag den 23. november 2020 kl. 20 i Skovkanten\n\nDagsorden\n\nArbejdsgruppe vedr. bedre interne t i Esrum\nReferat fra sidste møde den 5. oktober 2020  \nBordet rundt \n \nInput fra alle om emner\, der ikke allerede er inkluderet i dagsordenen. \n\nPræsentation til møde med Borgmesteren (udsat på ubestemt tid) fremsen dt som pdf fil til alle \nJuletræstænding 1. søndag i Advent den 29 novemb er 2020 \nUdarbejdelse af årshjul\nProjekt Hjørnet \nHjertestarter ved Klu bhuset\nVil Borgerforeningen bidrage til vedligeholdelse – det koster 2500 -3000 kr. om året (henvendelse fra Idrætsforeningen)? \nNæste møde \nEvent uelt \n\n \n  DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20201123T200000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20201123T213000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-23-11-2020/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Besty relsesmøde i Esrum Borgerforening mandag den 23. november 2020 kl. 20 i Skovkanten
\n

\n

Dagsorden

\n
  \nArbejdsgruppe vedr. bedre internet i Esrum\n
 1. Referat fra sidste møde den 5. oktober 2020  
 2. \n
 3. Bordet rundt 
 4. \n
\n

Input fra alle om emner\, der ikke allerede er inkluderet i dagsordenen.

\n
  \n
 1. Præsenta tion til møde med Borgmesteren (udsat på ubestemt tid) fremsendt som pdf f il til alle 
 2. \n
 3. Juletræstænding 1. søndag i Advent den 29 november 2020 
 4. \n
 5. Udarbejdelse af årshjul< /strong>
 6. \n
 7. Projekt Hjørnet 
 8. \n
 9. Hje rtestarter ved Klubhuset
  \n
  Vil Borgerforeningen bidrage til vedligeholdelse – det koster 2500-3000 kr. om året (henvendelse fra Idræts foreningen)? 
 10. \n
 11. Næste møde 
 12. \n
 13. Eventuelt 
 14. \n
\n

 

\n

 

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3176@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening torsdag den 14. januar 2 021 kl. 20 i online via Teams\n\nDagsorden\n \n\n Referat fra sidste møde den 23. november 2020\n\n \n\n Bordet rundt (Input fra alle om emner\, der ikke allerede er inkluderet i dagsordenen)\n\n \n\n Arbejdsgruppe vedr. b edre internet i Esrum\n\n \n\n Udarbejdelse af årshjul\n\n \n\n Projekt Hj ørnet\n\n \n\n Sylvester Larsen & Nåleøjet koncert i foråret 2021?\n\n \n \n Generalforsamling 2021\n\n \n\n Næste møde\n\n \n\n Eventuelt\n\n  DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20210114T200000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20210114T213000 LOCATION:Online via Teams SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-14-01-2021/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Besty relsesmøde i Esrum Borgerforening torsdag den 14. januar 2021 kl. 20 i online via Teams
\n

\n

Dagsor den

\n

 

\n
  \n
 1. Referat fra sidste møde den 23. november 2020
 2. \n
\n

 

\n
  \n
 1. Bordet rundt (Input fra alle om emner\, der ikke a llerede er inkluderet i dagsordenen)
 2. \n
\n

 

\n
  \n
 1. Arbejdsgruppe vedr. bedre internet i Esru m
 2. \n
\n

 

\n
  \n
 1. Ud arbejdelse af årshjul
 2. \n
\n

 

\n
  \n
 1. Projekt Hjørnet
 2. \n
\n

 

\n\n
 • Sylvester Larsen & Nåleøjet koncert i forår et 2021?
 • \n\n

   

  \n
   \n
  1. Generalforsamling 2021
  2. \n
  \n

   

  \n
   \n
  1. Næste møde
  2. \n
  \n

   

  \n\n
 • Eventuelt
 • \n\n

   

  \n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3200@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening tirsdag den 16. februar 2021 kl. 20 i online via Teams\n\n1. Referat fra sidste møde den 14. janua r 2021\n2. Gribskov Kommune\nInvitation til workshop om fællesskab i foren inger den 10. februar kl. 18-20 – deltog Kirsten og Brian?\n3. Arbejdsgrup pe vedr. bedre internet i Esrum (Thea)\n4. Udarbejdelse af årshjul\n5. Pro jekt Hjørnet (Kirsten og Birte)\n6. Generalforsamling 2021\n7. Bestyrelses forsikring – tilbud fra Top Danmark (Birte)\n8. Næste møde\n9. Eventuelt DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20210216T200000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20210216T213000 LOCATION:Online via Teams SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-16-02-2021/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

  Besty relsesmøde i Esrum Borgerforening tirsdag den 16. februar 2021 kl. 20 i online via Teams
  \n

  \n

  1. Referat fra si dste møde den 14. januar 2021

  \n

  2. Gribskov Kommune
  \nInvitatio n til workshop om fællesskab i foreninger den 10. februar kl. 18-20 – delt og Kirsten og Brian?

  \n

  3. Arbejdsgruppe vedr. bedre internet i Esrum (Thea)

  \n

  4. Udarbejdelse af årshjul

  \n

  5. Projekt Hjørnet (Kir sten og Birte)

  \n

  6. Generalforsamling 2021

  \n

  7. Bestyrelsesfor sikring – tilbud fra Top Danmark (Birte)

  \n

  8. Næste møde

  \n

  9. Eventuelt

  \n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3202@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Birte Skov Larsen\; formand@esrumborger.dk\; http://esrumborger.dk/ generalforsamling-2021/ DESCRIPTION:Esrum Borgerforening indkalder til ordinær Generalforsamling to rsdag den 25. marts 2021\n\nVel mødt til årets generalforsamling.\nMed ven lig hilsen\nEsrum Borgerforenings bestyrelse DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20210325T190000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20210325T210000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Generalforsamling 2021 URL:http://esrumborger.dk/event/generalforsamling-2021/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

  Esrum Borgerforening indkalder til ordinær Generalforsamling torsdag den 25. ma rts 2021
  \n

  \n

  Vel mødt til årets generalforsamling.

  \n

  Med venlig hilsen
  \nEsrum Borgerforenings bestyrelse

  \n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:forslag til generalforsamling\,Generalforsamling 2021 \,Skovkanten END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3269@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Brian Ekman-Gregersen\; 50 54 19 71\; webredaktor@esrumborger.dk\; http://www.dn.dk/arrangementer/22966-skraldedag-i-esrum DESCRIPTION: DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20210418T103000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20210418T123000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten / medborgerhuset @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Skraldedag i Esrum 2021 URL:http://esrumborger.dk/event/skraldedag-i-esrum-2021/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/04 /skraldedag-i-Esrum-170416-19-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esr umborger.dk/wp-content/uploads/2016/04/skraldedag-i-Esrum-170416-19-300x20 0.jpg\;300\;200\;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/0 4/skraldedag-i-Esrum-170416-19.jpg\;600\;400\;\,full\;http://esrumborger.d k/wp-content/uploads/2016/04/skraldedag-i-Esrum-170416-19.jpg\;800\;533\; X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n
  X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:affald\,affaldsindsamling\,DN Gribskov\,skraldedag END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3294@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening mandag den 26. april 202 1 kl. 19.30 Online via Teams\n\n\nReferat fra sidste møde den 16. februar 2021\n\n \n\nKonstituering af den nye bestyrelse og opfølgning på GF 2021 (25. marts 2021 online)\n\nKonstituering og fordeling af opgaver\, herunde r repræsentation i Lokalforeningsråd\, projekter\, tovholdere på skraldeda g\, St. Hans aften\, duck race\, juletræstænding\, Halloween\, vedligehold else af shelter osv.\n \n\nBrug af slack app\n\nForbered gerne spørgsmål\, som Mikael måske kan hjælpe med at svare på J\n \n\nUdarbejdelse af årshj ul/bestyrelseshåndbog\n\nSe vedhæftede\, og kom gerne med nye input\n \n\n Projekt Hjørnet (Kirsten og Birte)\n\n \n\nBesøg af borgmester Anders Gern er Frost\n\n \n\nVedligeholdelse af hjertestarter ved klubhuset \n\n \n\nN æste møde\n\nEr det i starten af juni\, når vi skal se på shelteret og evt . rydde op?\n \n\nEventuelt\n\n  DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20210426T193000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20210426T213000 LOCATION:Online via Teams SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-26-04-2021/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

  Besty relsesmøde i Esrum Borgerforening mandag den 26. april 20 21 kl. 19.30 Online via Teams
  \n

  \n
   \n
  1. Refe rat fra sidste møde den 16. februar 2021
  2. \n
  \n

   

  \n
   \n
  1. Konstituering af den nye besty relse og opfølgning på GF 2021 (25. marts 2021 online)
  2. \n
  \n

  Konstituering og fordeling af opgaver\, herunder repræsentation i Lo kalforeningsråd\, projekter\, tovholdere på skraldedag\, St. Hans aften\, duck race\, juletræstænding\, Halloween\, vedligeholdelse af shelter osv.< /p>\n

   

  \n
   \n
  1. Brug af slack app
  2. \n
  \n

  Forbered gerne spørgsmål\, som Mikael måske k an hjælpe med at svare på J

  \n

   

  \n
   \n
  1. Udarbejdelse af årshjul/bestyrelseshåndbog
  2. \n\n

   Se vedhæftede\, og kom gerne med nye input

   \n

    

   \n
    \n
   1. Projekt Hjørnet (Kirsten og Birte)
   2. \n
   \n

    

   \n
    \n
   1. Besøg af borgmester Anders Gerner Frost
   2. \n
   \n

    

   \n
    \n
   1. Vedligeholdelse af hjertestart er ved klubhuset
   2. \n
   \n

    

   \n
    \n
   1. Næste møde
   2. \n
   \n

   Er det i starten af juni\, når vi skal se på shelteret og evt. rydde op?

   \n

    

   \n
    \n
   1. Eventuelt
   2. \n
   \n

    

   \n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2021\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3007@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening tirsdag den 18. maj kl. 19.00\nVi får besøg af borgmester Anders Gerner Frost.\nDagsorden\n \n\nBe søg af Borgmester\, Anders Gerner Frost\n\n \n\nReferat fra sidste møde de n 26. april 2021\n\n \n\nBordet rundt\n\nVi har besluttet at genindføre de tte punkt\, hvor alle kan komme med input om emner\, der ikke allerede er inkluderet i dagsordenen.\n \n\nBrug af slack app\n\nBrian har måske under søgt\, hvordan man sender mails til Slack kanaler i stedet for til hele gr uppen mail@esrumborger.dk?\n \n\nNyt vedr. fibernet (Thea)\n\n \n\nProjekt Hjørnet (Kirsten og Birte)\n\nDer er mulighed for at søge Nordeafonden ig en.\n \n\nVedligeholdelse af hjertestarter ved klubhuset (Birte)\n\nVi bes luttede sidst at give 450 kr. om året\, hvilket skal bekræftes med skriftl ig 3 årig aftale a lá den Tingbakkehallens Venner har lavet – Birte arbejd er på sagen.\n \n\nNæste møde\n\nDen 6. juni ifm. tilsyn af shelter – tids punkt skal fastsættes.\n \n\nEventuelt DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20210518T190000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20210518T210000 LOCATION:Skovkanten SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med besøg af borgmester URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-18-05-2021/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

   Besty relsesmøde i Esrum Borgerforening tirsdag den 18. maj kl. 19.00\n

   Vi får besøg af borgmester Anders Gerner Frost.

   \n

   Dagsorden

   \n

    \n

    \n
   1. Besøg af Borgmester\, Anders Gerner Frost\n
   \n

    

   \n
    \n
   1. Referat fra sidste møde den 26. april 2021
   2. \n
   \n

    

   \n
    \n
   1. Bordet rundt
   2. \n
   \n

   Vi har besluttet at genindføre dette punkt\, hvor alle kan komme med in put om emner\, der ikke allerede er inkluderet i dagsordenen.

   \n

    

   \n
    \n
   1. Brug af slack app
   2. \n
   \n

   Brian har måske undersøgt\, hvordan man sender mails til Slack kanaler i stedet for til hele gruppen mail@esrumborger.dk?

   \n

    

   \n
    \n
   1. Nyt vedr. fibernet (Thea)
   2. \n
   \n

    

   \n
    \n
   1. Projekt Hjørnet (Kirsten og Birte)
   2. \n
   \n

   Der er mulighed for at søge Nordeafonden igen.

   \n

    

   \n
    \n
   1. Vedligeholdelse af hjerte starter ved klubhuset (Birte)
   2. \n
   \n

   Vi besluttede sidst at give 450 kr. om året\, hvilket skal bekræftes med skriftlig 3 årig aft ale a lá den Tingbakkehallens Venner har lavet – Birte arbejder på sagen.< /p>\n

    

   \n
    \n
   1. Næste møde
   2. \n
   \n

   Den 6. juni ifm. tilsyn af shelter – tidspunkt skal fastsættes.

   \n

    

   \n
    \n
   1. Eventuelt< /li>\n
   \n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3323@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Kirsten Fries\; 51 24 71 80\; kasserer@esrumborger.dk\; http://esru mborger.dk/sankt-hans-baal-i-esrum-2021/ DESCRIPTION:Esrum Borgerforening & Grundejerforeningen Rishave Park inviter er til Sankt Hans aften i Esrum\nProgram den 23. juni 2021\nKl. 21.00 Vi m ødes på engen ved Esrum Å\nKl. 21.15 Årets båltale ved Claus Aagaard Niels en fra Græsted Frikirke. Claus administrerer Esrom Peregrinus og er bosidd ende i Esrum.\nKl. 21.30 Bålet tændes\nTag venner og familie med på engen ved Esrum Å\, ved Rishave Park og Klosterparken.\nDer kan købes øl\, sodav and\, te og kaffe til rimelige priser.\nAlle er velkommen og arrangementet er gratis.\nPrint invitationen og hæng den op hvor du mener det er releva nt.\n  DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20210623T210000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20210623T230000 GEO:+56.053084;+12.376107 LOCATION:Esrum Å SEQUENCE:0 SUMMARY:Sankt Hans bål i Esrum URL:http://esrumborger.dk/event/sankt-hans-baal-i-esrum-23-06-2021/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/06 /sankt_hans_15_400x300-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esrumborge r.dk/wp-content/uploads/2016/06/sankt_hans_15_400x300-300x225.jpg\;300\;22 5\;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/06/sankt_hans_1 5_400x300.jpg\;400\;300\; X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

   Esrum Borgerforening & Grundejerforeningen Rishave Park inv iterer til Sankt Hans aften i Esrum

   \n

   Program den 23. juni 2021

   \n

   Kl. 21.00 Vi mødes på engen ved Esrum Å
   \nKl. 21.15 Årets båltal e ved Claus Aagaard Nielsen fra Græsted Frikirke. Claus administrerer Esro m Peregrinus og er bosiddende i Esrum.
   \nKl. 21.30 Bålet tændes

   \n

   Tag venner og familie med på engen ved Esrum Å\, ved Rishave Park og Kl osterparken.
   \nDer kan købes øl\, sodavand\, te og kaffe til rimelige priser.

   \n

   Alle er velkommen og arrangementet er gratis.

   \n

   Print invitationen og hæng den op hvor du mener det er relevant.

   \n

    

   \n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:båltaler\,Claus Aagaard Nielsen\,Esrum Å\,Grundejerfo reningen Rishave Park\,sankt hans aften END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3352@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening tirsdag den 17. august 2 021 kl. 19.30 i skovkanten\n\nDagsorden\n1. Referat fra møde og shelter-tj ek den 6. juni 2021 (alle)\n2. Bordet rundt (alle)\n3. Hjertestarter ved K lubhuset (Birte)\n4. Henvendelse fra Sylvester Larsen om mulighed for konc ert i efteråret – se mail (Birte)\n5. Nyhedsbreve fra Aktivt Gribskov – ka n vi dele med borgerne (Birte)\n6. Skovbad (Mikael)\n7. Fibernet (Thea)\n8 . Forskønnelse af hjørnet (Kirsten og Birte)\n9. Duck race i september\n10 . Bestyrelseshåndbog (alle)\n11. Eventuelt\n12. Næste møde DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20210817T193000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20210817T213000 LOCATION:Skovkanten SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-med-dagsorden-17-08-2021/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

   Besty relsesmøde i Esrum Borgerforening tirsdag den 17. august 2021 kl. 19.30 i skovkanten
   \n

   \n
   Dagsorden
   \n

   1. Referat fra møde og shelter-tjek den 6. juni 2021 (alle)
   \n2. Bor det rundt (alle)
   \n3. Hjertestarter ved Klubhuset (Birte)
   \n4. H envendelse fra Sylvester Larsen om mulighed for koncert i efteråret – se m ail (Birte)
   \n5. Nyhedsbreve fra Aktivt Gribskov – kan vi dele med bo rgerne (Birte)
   \n6. Skovbad (Mikael)
   \n7. Fibernet (Thea)
   \n8. Forskønnelse af hjørnet (Kirsten og Birte)
   \n9. Duck race i sept ember
   \n10. Bestyrelseshåndbog (alle)
   \n11. Eventuelt
   \n12. Næste møde

   \n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2021\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3372@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Esrum borgerforening\; http://esrumborger.dk/duck-race-i-esrum_2021 DESCRIPTION:Duck-Race i Esrum Søndag d. 24.  oktober kl. 10.00-12.00\n  DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20211024T100000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20211024T120000 LOCATION:Skovkantens Vuggestue SEQUENCE:0 SUMMARY:Duck Race i Esrum URL:http://esrumborger.dk/event/duck-race-i-esrum-2021/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

   Duck-Race i E srum Søndag d. 24.  oktober kl. 10.00-12.00

   \n

    

   \n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:Børn\,Hygge END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3382@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening mandag den 1. november 2 021 kl. 19.30 i skovkanten\n\nDagsorden\n1. Referat fra møde den 17. augus tReferatet er godkendt og lagt op på hjemmesiden.2. Bordet rundt – om emne r som ikke er på dagsordenen3. Juletræstænding4. Skovbad (Mikael)5. Fibern et (Thea)6. Forskønnelse af hjørnet (Kirsten og Birte)Arbejdsdag?7. Duck-r ace den 24. oktober8. Eventuelt9. Næste møde DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20211101T193000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20211101T213000 LOCATION:Skovkanten SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-med-dagsorden-01-11-2021/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

   Besty relsesmøde i Esrum Borgerforening mandag den 1. november 2021 kl. 19.30 i skovkanten
   \n

   \n
   Dagsorden
   \n

   1. Referat fra møde den 17. august
   < span dir='ltr' role='presentation'>Referatet er godkendt og lagt op på hje mmesiden.
   2. Bordet rundt – om emner som ikke er på dagsordenen
   3. Juletræ stænding
   4. Skovbad (Mikael)5. Fibernet (Thea)
   6. Forskønnelse af hjørnet (Kirsten og Birte)
   Arbejdsdag?
   7. Du ck-race den 24. oktober
   8. Eventuelt< /span>
   9. Næste møde

   \n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2021\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3390@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Kirsten Fries\; 51247180\; kasserer@esrumborger.dk\; http://esrumbo rger.dk/juletraestaending-i-esrum-2021/ DESCRIPTION:Første søndag i advent tænder vi juletræet i Esrum.\nDet foregå r traditionen tro foran Esrum Kost- & Friskole.\nVi møde kl. 16 DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20211128T160000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20211128T163000 GEO:+56.04928;+12.378166 LOCATION:Foran Esrum Kost og Friskole @ Esrum Hovedgade 18\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Juletræstænding i Esrum URL:http://esrumborger.dk/event/juletraestaending-i-esrum-2021/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2017/11 /juletraestaending_2018-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esrumborg er.dk/wp-content/uploads/2017/11/juletraestaending_2018-295x300.jpg\;295\; 300\;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2017/11/juletraest aending_2018.jpg\;396\;403\; X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

   Første søndag i advent tænder v i juletræet i Esrum.
   \nDet foregår traditionen tro foran Esrum Kost- & Friskole.

   \n

   Vi møde kl. 16

   \n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:1. søndag i advent\,esrum borgerforening\,juletræstæn ding END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3395@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening torsdag den 30. janar 20 21 kl. 19.30 i skovkanten\n\n  DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20211220T193000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20211220T213000 LOCATION:Skovkanten SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-20-01-2021/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

   Besty relsesmøde i Esrum Borgerforening torsdag den 30. janar 2 021 kl. 19.30 i skovkanten
   \n

   \n

    

   \n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2021\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3298@esrumborger.dk DTSTAMP:20211206T183959Z CATEGORIES: CONTACT:Brian Ekman-Gregersen\; 50 54 19 71\; webredaktor@esrumborger.dk DESCRIPTION: DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20220918T103000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20220918T123000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten / medborgerhuset @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Skraldedag i Esrum 2022 URL:http://esrumborger.dk/event/skraldedag-i-esrum-2022/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/04 /skraldedag-i-Esrum-170416-19-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esr umborger.dk/wp-content/uploads/2016/04/skraldedag-i-Esrum-170416-19-300x20 0.jpg\;300\;200\;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/0 4/skraldedag-i-Esrum-170416-19.jpg\;600\;400\;\,full\;http://esrumborger.d k/wp-content/uploads/2016/04/skraldedag-i-Esrum-170416-19.jpg\;800\;533\; X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n
   X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:affald\,affaldsindsamling\,DN Gribskov\,skraldedag END:VEVENT END:VCALENDAR