Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/b/b/f/esrumborger.dk/httpd.www/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1234 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/b/b/f/esrumborger.dk/httpd.www/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1271 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/b/b/f/esrumborger.dk/httpd.www/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1275 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/b/b/f/esrumborger.dk/httpd.www/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1300 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/b/b/f/esrumborger.dk/httpd.www/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3051 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/b/b/f/esrumborger.dk/httpd.www/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3058 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/b/b/f/esrumborger.dk/httpd.www/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3071 BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//46.30.213.206//NONSGML kigkonsult.se iCalcreator 2.26.9// CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-FROM-URL:http://esrumborger.dk X-WR-TIMEZONE:Europe/Copenhagen BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Copenhagen X-LIC-LOCATION:Europe/Copenhagen BEGIN:STANDARD DTSTART:20201025T030000 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 RDATE:20211031T030000 TZNAME:CET END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20210328T020000 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 RDATE:20220327T020000 TZNAME:CEST END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3202@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Birte Skov Larsen\; formand@esrumborger.dk\; http://esrumborger.dk/ generalforsamling-i-esrum-borgerforening-2020/ DESCRIPTION:Esrum Borgerforening indkalder til ordinær Generalforsamling to rsdag den 25. marts 2021\n\nDagsorden:\n1. Valg af dirigent\n2. Formandens beretning\n3. Det reviderede regnskab fremlægges af kassereren\n4. Forsla g til kontingent\n5. Forslag fra bestyrelsen\na) Forslag til ændringer af vedtægter (se bilag)\n6. Forslag fra medlemmer* (dette punkt udgår idet in gen forslag er modtaget)\n7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. gældende ved tægter (§ 6)\n8. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen\n9. Valg af 2 bilagskontrollanter\n10. Eventuelt\nVel mødt til årets generalforsamling. \nMed venlig hilsen\nEsrum Borgerforenings bestyrelse DTSTART;VALUE=DATE:20210325 DTEND;VALUE=DATE:20210326 SEQUENCE:0 SUMMARY:Generalforsamling 2021 URL:http://esrumborger.dk/event/generalforsamling-2021/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Esrum Borgerforening indkalder til ordinær Generalforsamling torsdag den 25. ma rts 2021
\n

\n

Dagsorden:
\n1. Valg af dirigent
\n2. Formandens beretning
\n3. Det reviderede regnskab fremlægges af kassereren
\n4. Forslag til kontingent
\n5. Forslag fra besty relsen
\na) Forslag til ændringer af vedtægter (se bilag)
\n6. Forslag fra medlemmer* (dette punkt u dgår idet ingen forslag er modtaget)
\n7. Valg af bestyrelsesmedlemme r jf. gældende vedtægter (§ 6)
\n8. Valg af 1. og 2. suppleant til be styrelsen
\n9. Valg af 2 bilagskontrollanter
\n10. Eventuelt

\n

Vel mødt til årets generalforsamling.

\n

Med venlig hilsen
\nEsrum Borgerforenings bestyrelse

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,forslag til generalforsamling\,Generalforsamlin g 2020\,Skovkanten END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3056@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION: DTSTART;VALUE=DATE:20210606 DTEND;VALUE=DATE:20210607 LOCATION:Shelter ved blå port SEQUENCE:0 SUMMARY:Årlig vedligeholdelse af shelter URL:http://esrumborger.dk/event/shelter-06-06-2021/ X-COST-TYPE:free X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2265@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Dagsorden til bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening tirsdag den 30. januar 2018 kl. 19:00 i Skovkanten/Medborgerhuset\n1. Godkendelse af r eferat af bestyrelsesmøde 14.11.2017\n2. Evaluering af juletræstænding arr angementet 3. december 2017\n3. Planlægning af Generalforsamling i Esrum B orgerforening 2018\n4. Reservering og kalenderannoncering på www.esrumborg er.dk for udlån af borgerforeningens lokaler\n5. Høring i Gribskov kommune vedr. parkeringspladser på Esrum hovedgade\n6. Møde med Esrum klosters di rektør Arne Kvist Rønnest angående projekt Klostergade\n7. Det voksende jo rddeponi ved Esromgaard\n8. Den kollektive trafik\n9. ”Workshop – Udviklin g af Tisvildevejen”\n10. Orientering om ”Rodnet Gribskov”\n11. Evt. DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20180130T190000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20180130T210000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-13/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2015/11 /medborgerhus_400x300-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esrumborger .dk/wp-content/uploads/2015/11/medborgerhus_400x300-300x225.jpg\;300\;225\ ;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2015/11/medborgerhus_4 00x300.jpg\;400\;300\; X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Dagsorden til bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening t irsdag den 30. januar 2018 kl. 19:00 i Skovkanten/Medborgerhuset< /p>\n

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 14.11.2017
\n2. Evaluering af juletræstænding arrangementet 3. december 2017
\n3. Pla nlægning af Generalforsamling i Esrum Borgerforening 2018
\n4. Reserv ering og kalenderannoncering på www.esrumborger.dk for udlån af borgerfore ningens lokaler
\n5. Høring i Gribskov kommune vedr. parkeringspladse r på Esrum hovedgade
\n6. Møde med Esrum klosters direktør Arne Kvist Rønnest angående projekt Klostergade
\n7. Det voksende jorddeponi ve d Esromgaard
\n8. Den kollektive trafik
\n9. ”Workshop – Udvikli ng af Tisvildevejen”
\n10. Orientering om ”Rodnet Gribskov”
\n11 . Evt.

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2018\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2289@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Karsten Milton\; formand@esrumborger.dk\; http://esrumborger.dk/gen eralforsamling-esrum-borgerforening-2018/ DESCRIPTION:Generalforsamling i Esrum Borgerforening. DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20180320T190000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Generalforsamling 2018 URL:http://esrumborger.dk/event/generalforsamling-2018/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/01 /generalforsamling_400x300-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esrumb orger.dk/wp-content/uploads/2016/01/generalforsamling_400x300-300x225.jpg\ ;300\;225\;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/01/gene ralforsamling_400x300.jpg\;400\;300\; X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Generalforsamling i Esrum Borgerforening.

\n< /BODY> X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2018\,forslag til generalforsamling\,Generalforsamlin g 2018\,Skovkanten X-INSTANT-EVENT:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2413@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Dagsorden til bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening tirsdag den 10. april kl. 19 i Skovkanten\n1. Præsentation af den nye bestyrelse\n2. G odkendelse af referat af generalforsamling 20.3.2018\n3. Planlægning af DN affaldsindsamling 22. april 2018\n4. Regelsæt for den nye cykelsti på Tin gbakken\n5. Esrum jorddeponi – det videre forløb\n6. Status for projekt ”F orskønnelse af Esrum hjørne”\n7. Mulig deltagelse i Lokalforeningsrådets m øde 12. april 2018\n8. Ideer til kommende arrangementer\n9. Evt. DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20180410T190000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20180410T210000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-14/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2015/11 /medborgerhus_400x300-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esrumborger .dk/wp-content/uploads/2015/11/medborgerhus_400x300-300x225.jpg\;300\;225\ ;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2015/11/medborgerhus_4 00x300.jpg\;400\;300\; X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Dagsorden til bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening t irsdag den 10. april kl. 19 i Skovkanten

\n

1. Præsentation af den nye bestyrelse
\n2. Godkendelse af referat af generalforsamlin g 20.3.2018
\n3. Planlægning af DN affaldsindsamling 22. april 2018\n4. Regelsæt for den nye cykelsti på Tingbakken
\n5. Esrum jordd eponi – det videre forløb
\n6. Status for projekt ”Forskønnelse af Es rum hjørne”
\n7. Mulig deltagelse i Lokalforeningsrådets møde 12. apr il 2018
\n8. Ideer til kommende arrangementer
\n9. Evt.

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2018\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2292@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Brian Ekman-Gregersen\; 50 54 19 71\; webredaktor@esrumborger.dk\; http://esrumborger.dk/skraldedag-i-esrum-2018/ DESCRIPTION: DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20180422T100000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20180422T123000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten / medborgerhuset @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Skraldedag i Esrum 2018 URL:http://esrumborger.dk/event/skraldedag-i-esrum-2018/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/04 /skraldedag-i-Esrum-170416-19-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esr umborger.dk/wp-content/uploads/2016/04/skraldedag-i-Esrum-170416-19-300x20 0.jpg\;300\;200\;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/0 4/skraldedag-i-Esrum-170416-19.jpg\;600\;400\;\,full\;http://esrumborger.d k/wp-content/uploads/2016/04/skraldedag-i-Esrum-170416-19.jpg\;800\;533\; X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n
X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:affald\,affaldsindsamling\,DN Gribskov\,skraldedag END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2453@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Dagsorden til bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening mandag den 4 . juni kl. 19 i Skovkanten\n1. Faktaorientering om Esrum jorddeponi til bo rgerforeningens bestyrelse\nIngeniør Jens Andersen\, DN Gribskov & og medl em af en grundvandsgruppe centralt i DN\, orienterer bestyrelsen om ”hvad der er op og ned” i sagen om Esrum\njorddeponi. Jens Andersen vil give opl ysning og svar på blandt andet:\n– Hvad er det konkrete regelsæt for jordd eponi?\n– I hvor lang tid fortsætter jordpåfyldningen i Esrum\, og hvornår er den øvre grænse nået?\n– Hvem undersøger beskaffenheden af den jord\, der påfyldes?\n– Hvem udfører kontrol og verifikation?\n– Er det vognmande n (der afleverer jord)\, eller er det den afsendende kommune\, der er ansv arlig for at indhente relevante laboratorieundersøgelser?\nBestyrelsen vil herfra vurdere\, om der eventuelt er behov for et senere borgermøde.\n2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10.4.2018\n3. Evaluering af DN a ffaldsindsamling 22. april 2018\n4. Planlægning af Sankt Hans aften lørdag 23. juni 2018\n5. Kommende arrangementer\n6. Meddelelser & evt. DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20180604T190000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20180604T210000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-med-dagsorden/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2015/11 /medborgerhus_400x300-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esrumborger .dk/wp-content/uploads/2015/11/medborgerhus_400x300-300x225.jpg\;300\;225\ ;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2015/11/medborgerhus_4 00x300.jpg\;400\;300\; X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Dagsorden til bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening m andag den 4. juni kl. 19 i Skovkanten

\n

1. Faktaorientering om Esrum jorddeponi til borgerforeningens bestyrelse
\nIngeniør Jens Andersen\, DN Gribskov & og medlem af en grundvandsgruppe centralt i DN\, orienterer bestyrelsen om ”hvad der er op og ned” i sagen om Esrum
\njorddeponi. Jens Andersen vil give oplysning og svar på blandt andet:
\n– Hvad er det konkrete regelsæt for jorddeponi?
\n– I hvor lang tid fortsætter jordpåfyldningen i Esrum\, og hvornår er den øvre grænse nå et?
\n– Hvem undersøger beskaffenheden af den jord\, der påfyldes?
\n– Hvem udfører kontrol og verifikation?
\n– Er det vognmanden (d er afleverer jord)\, eller er det den afsendende kommune\, der er ansvarli g for at indhente relevante laboratorieundersøgelser?
\nBestyrelsen v il herfra vurdere\, om der eventuelt er behov for et senere borgermøde.
\n2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10.4.2018
\n3. Eval uering af DN affaldsindsamling 22. april 2018
\n4. Planlægning af San kt Hans aften lørdag 23. juni 2018
\n5. Kommende arrangementer
\n6. Meddelelser & evt.

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2018\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2508@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Dagsorden til bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening mandag den 4 . juni kl. 19 i Skovkanten\n1. Faktaorientering om Esrum jorddeponi til bo rgerforeningens bestyrelse\nIngeniør Jens Andersen\, DN Gribskov & og medl em af en grundvandsgruppe centralt i DN\, orienterer bestyrelsen om ”hvad der er op og ned” i sagen om Esrum\njorddeponi. Jens Andersen vil give opl ysning og svar på blandt andet:\n– Hvad er det konkrete regelsæt for jordd eponi?\n– I hvor lang tid fortsætter jordpåfyldningen i Esrum\, og hvornår er den øvre grænse nået?\n– Hvem undersøger beskaffenheden af den jord\, der påfyldes?\n– Hvem udfører kontrol og verifikation?\n– Er det vognmande n (der afleverer jord)\, eller er det den afsendende kommune\, der er ansv arlig for at indhente relevante laboratorieundersøgelser?\nBestyrelsen vil herfra vurdere\, om der eventuelt er behov for et senere borgermøde.\n2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10.4.2018\n3. Evaluering af DN a ffaldsindsamling 22. april 2018\n4. Planlægning af Sankt Hans aften lørdag 23. juni 2018\n5. Kommende arrangementer\n6. Meddelelser & evt. DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20180604T190000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20180604T210000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-med-dagsorden-2/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2015/11 /medborgerhus_400x300-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esrumborger .dk/wp-content/uploads/2015/11/medborgerhus_400x300-300x225.jpg\;300\;225\ ;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2015/11/medborgerhus_4 00x300.jpg\;400\;300\; X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Dagsorden til bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening m andag den 4. juni kl. 19 i Skovkanten

\n

1. Faktaorientering om Esrum jorddeponi til borgerforeningens bestyrelse
\nIngeniør Jens Andersen\, DN Gribskov & og medlem af en grundvandsgruppe centralt i DN\, orienterer bestyrelsen om ”hvad der er op og ned” i sagen om Esrum
\njorddeponi. Jens Andersen vil give oplysning og svar på blandt andet:
\n– Hvad er det konkrete regelsæt for jorddeponi?
\n– I hvor lang tid fortsætter jordpåfyldningen i Esrum\, og hvornår er den øvre grænse nå et?
\n– Hvem undersøger beskaffenheden af den jord\, der påfyldes?
\n– Hvem udfører kontrol og verifikation?
\n– Er det vognmanden (d er afleverer jord)\, eller er det den afsendende kommune\, der er ansvarli g for at indhente relevante laboratorieundersøgelser?
\nBestyrelsen v il herfra vurdere\, om der eventuelt er behov for et senere borgermøde.
\n2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10.4.2018
\n3. Eval uering af DN affaldsindsamling 22. april 2018
\n4. Planlægning af San kt Hans aften lørdag 23. juni 2018
\n5. Kommende arrangementer
\n6. Meddelelser & evt.

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2018\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2454@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Kirsten Fries\; 51 24 71 80\; kasserer@esrumborger.dk DESCRIPTION:Vi bliver desværre nødt til at aflyse Sankt Hans aften\, da der er afbrændingsforbud i Gribskov kommune. \nForegår i samarbejde med Grund ejerforeningen Rishave Park på det grønne engareal ved Esrum Å ud for Rish ave Park. DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20180623T210000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20180623T230000 GEO:+56.053084;+12.376107 LOCATION:Esrum @ Esrum SEQUENCE:0 SUMMARY:Sankt Hans aften AFLYST URL:http://esrumborger.dk/event/sankt-hans-baal-i-esrum-2018/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/06 /sankt_hans_15_400x300-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esrumborge r.dk/wp-content/uploads/2016/06/sankt_hans_15_400x300-300x225.jpg\;300\;22 5\;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/06/sankt_hans_1 5_400x300.jpg\;400\;300\; X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Vi bliver desværre nødt til at aflyse Sankt Hans aften\, da der er afbrændingsforbud i Gribskov kommune.

\n

Foregår i samarbejd e med Grundejerforeningen Rishave Park på det grønne engareal ved Esrum Å ud for Rishave Park.

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:båltaler\,Esrum Å\,Grundejerforeningen Rishave Park\, sankt hans aften END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2509@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Dagsorden til bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening mandag den 2 0. august kl. 19 i Skovkanten\n1. Gæst: Bjørn Strange\, formand for bestyr elsen Esrum Kost- & Friskole\nSamarbejdsrelationer og orientering om plane r for udvidelse af skolens aktiviteter af betydning for Esrum.\n2. Bålshel ter – samarbejdsaftale\nStatus for projekt og fastlæggelse af samarbejdsaf tale med Naturstyrelsen ved skovfoged Jens Ole Andersen.\n3. Skolevej/cyke lsti Tingbakkeskolen Esrum\nDrøftelse af korrespondance (tidligere og komm ende) mellem esrumborgere\, Gribskov kommune\, færdselspoliti og Esrum bor gerforening.\n4. Esrum jordtip\nPresse og skrivelser til ”Udvikling\, By o g Land”\, Gribskov kommune.\n5. Planlægning af Sommerfesten lørdag 8. sept ember 2018\nAnsvar og aktiviteter for sommerfesten\, der er todelt i 1) Mi nibørnefestival i Esrum (kl. 13-16) – og 2) Jubilæums- og byfest for Esrum Kost- & Friskole (kl. 16-20).\n6. Skovkantens/vuggestuens legeplads\nOver vejelser af initiativer i forhold til evt. flytning.\n7. Meddelelser & evt .\nBestyrelsesændring\, høringssvar dagtilbud Tingbakken\, adfærd på borge rforeningens facebookside mm. DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20180820T190000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20180820T210000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-15/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2015/11 /medborgerhus_400x300-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esrumborger .dk/wp-content/uploads/2015/11/medborgerhus_400x300-300x225.jpg\;300\;225\ ;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2015/11/medborgerhus_4 00x300.jpg\;400\;300\; X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Dagsorden til bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening m andag den 20. august kl. 19 i Skovkanten

\n

1. Gæst: Bjørn S trange\, formand for bestyrelsen Esrum Kost- & Friskole
\nSamarbejdsr elationer og orientering om planer for udvidelse af skolens aktiviteter af betydning for Esrum.
\n2. Bålshelter – samarbejdsaftale
\nStatu s for projekt og fastlæggelse af samarbejdsaftale med Naturstyrelsen ved s kovfoged Jens Ole Andersen.
\n3. Skolevej/cykelsti Tingbakkeskolen Es rum
\nDrøftelse af korrespondance (tidligere og kommende) mellem esru mborgere\, Gribskov kommune\, færdselspoliti og Esrum borgerforening.
\n4. Esrum jordtip
\nPresse og skrivelser til ”Udvikling\, By og Lan d”\, Gribskov kommune.
\n5. Planlægning af Sommerfesten lørdag 8. sep tember 2018
\nAnsvar og aktiviteter for sommerfesten\, der er todelt i 1) Minibørnefestival i Esrum (kl. 13-16) – og 2) Jubilæums- og byfest fo r Esrum Kost- & Friskole (kl. 16-20).
\n6. Skovkantens/vuggestuens le geplads
\nOvervejelser af initiativer i forhold til evt. flytning.
\n7. Meddelelser & evt.
\nBestyrelsesændring\, høringssvar dagtilb ud Tingbakken\, adfærd på borgerforeningens facebookside mm.

\n< /HTML> X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2018\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2510@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:http://esrumborger.dk/fest-for-byens-borgere/ DESCRIPTION:Programmet findes her.\nHusk at få jer tilmeldt til\n\nFejring af Esrum Kost- & Friskoles 30 års jubilæum\nTilmelding på mail kontor@esru mkostskole.dk eller tlf 48 39 09 50. DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20180908T130000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20180908T200000 GEO:+56.049948;+12.377949 LOCATION:Skovkanten og Esrum Kost- & Friskole @ Esrum Hovedgade 21\, 3230 G ræsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Fest for byens borgere URL:http://esrumborger.dk/event/sommerfest-i-esrum/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Programmet findes her.

\n

Husk at få jer tilmeldt til

\n\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2018\,arrangement END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2626@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Dagsorden til bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening mandag den 2 2. oktober kl. 19 i Skovkanten/Medborgerhuset\n1. Det videre forløb vedr. eventuel genopførsel af ”Teatersal” ved Esrum Kost- & Friskole\; herunder mulig integration af ”Esrum Hjørne”. Eventuel drøftelse ved et borgermøde. \n2. Vuggestue og børnehave lukker. Hvordan er det Esrum\, vi gerne vil bo i\, og hvad kan vi gøre for at få det? Eventuel drøftelse ved et borgermø de.\n3. Status for Bålshelter Esrum\n4. Evaluering af Sommerfesten lørdag 8. september 2018\n5. Juletræstænding/Julearrangement – ved Esrum Kost- & Friskole eller på Esrum Kloster?\n6. Status vedr. Tingbakken – skolevej/cy kelsti mm.\n7. Meddelelser & evt.\n– BLIK Borgermøde på Græsted Kro\n– Lok alforeningsmøde\n– Osv. DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20181022T190000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20181022T210000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-22-10-18/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2015/11 /medborgerhus_400x300-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esrumborger .dk/wp-content/uploads/2015/11/medborgerhus_400x300-300x225.jpg\;300\;225\ ;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2015/11/medborgerhus_4 00x300.jpg\;400\;300\; X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Dagsorden til bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening m andag den 22. oktober kl. 19 i Skovkanten/Medborgerhuset

\n

1. Det videre forløb vedr. eventuel genopførsel af ”Teatersal” ved Esrum K ost- & Friskole\; herunder mulig integration af ”Esrum Hjørne”. Eventuel d røftelse ved et borgermøde.
\n2. Vuggestue og børnehave lukker. Hvord an er det Esrum\, vi gerne vil bo i\, og hvad kan vi gøre for at få det? E ventuel drøftelse ved et borgermøde.
\n3. Status for Bålshelter Esrum
\n4. Evaluering af Sommerfesten lørdag 8. september 2018
\n5. J uletræstænding/Julearrangement – ved Esrum Kost- & Friskole eller på Esrum Kloster?
\n6. Status vedr. Tingbakken – skolevej/cykelsti mm.
\n7. Meddelelser & evt.
\n– BLIK Borgermøde på Græsted Kro
\n– L okalforeningsmøde
\n– Osv.

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2018\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2630@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Kirsten Fries\; 51247180\; kasserer@esrumborger.dk\; http://esrumbo rger.dk/wp-content/uploads/2018/11/Juletraestaending_annoncering.pdf DESCRIPTION:Første søndag i advent tænder vi juletræet i Esrum.\nDet foregå r traditionen tro foran Esrum Kost- & Friskole.\nTræet tændes kl. 16.15.\n Julemanden uddeler godter til børnene.\nJulekonkurrence til børn og deres forældre.\nKlokken 16.30 trækker vi alle inden døre på Esrum Kost- & Frisk ole til ”Julekro” og julehyggeligt samvær.\nEsrum Borgerforening byder på æbleskiver og lidt varmt at drikke (gløgg eller kakao).\nVinderen af julek onkurrencen bekendtgøres af borgerforeningen.\nBorgerforeningens formand h older sin juletale\, og vi synger i fællesskab et par julesange.\nVi glæde r os til at byde alle borgere i Esrum og omegn velkommen. DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20181202T160000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20181202T173000 GEO:+56.04928;+12.378166 LOCATION:Foran Esrum Kost og Friskole @ Esrum Hovedgade 18\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Juletræstænding i Esrum URL:http://esrumborger.dk/event/juletraestaending-i-esrum-2018/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2017/11 /juletraestaending_2018-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esrumborg er.dk/wp-content/uploads/2017/11/juletraestaending_2018-295x300.jpg\;295\; 300\;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2017/11/juletraest aending_2018.jpg\;396\;403\; X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Første søndag i advent tænder v i juletræet i Esrum.
\nDet foregår traditionen tro foran Esrum Kost- & Friskole.

\n

Træet tændes kl. 16.15.
\nJulemanden uddeler godter til børnene.
\nJulekonkurrence til børn og deres forældre.

\n

Klokken 16.30 trækker vi alle inden døre på Es rum Kost- & Friskole til ”Julekro” og julehyggeligt samvær.

\n

Esrum Borgerforening byder på æbleskiver og lidt varmt at drikke (gløgg eller ka kao).

\n

Vinderen af julekonkurrencen bekendtgøres af borgerforeninge n.

\n

Borgerforeningens formand holder sin juletale\, og vi synger i fællesskab et par julesange.

\n

Vi glæder os til at byde alle borgere i Esrum og omegn velkommen.

\n

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:1. søndag i advent\,esrum borgerforening\,juletræstæn ding END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2693@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Møde med foreningerne i Esrum og omegn til en drøftelse af visi oner og ønsker til\, hvordan vi kan skabe rammerne for et øget fællesskab og samvær blandt egnens borgere.\nPrimært er udgangspunktet\, at bestyrels en for Esrum Kost- & Friskole og skolens leder gerne vil gendanne den opri ndelige teaterbygning ved Esrum kro og efterstræber\, at dette kommer til at foregå i et aktivt samarbejde med lokale aktører. I mødet deltager Esru m Kost- & Friskoles bestyrelsesformand Bjørn Strange\, der vil fremlægge k onceptet.\nSekundært er mødets formål at fungere som formøde til borgermød et i marts. DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20190128T190000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Foreningerne i Esrum – visioner & ønsker URL:http://esrumborger.dk/event/foreningerne-i-esrum-visioner-og-oensker/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Møde med fore ningerne i Esrum og omegn til en drøftelse af visioner og ønsker til\, hvo rdan vi kan skabe rammerne for et øget fællesskab og samvær blandt egnens borgere.
\nPrimært er udgangspunktet\, at bestyrelsen for Esrum Kost- & Friskole og skolens leder gerne vil gendanne den oprindelige teaterbygn ing ved Esrum kro og efterstræber\, at dette kommer til at foregå i et akt ivt samarbejde med lokale aktører. I mødet deltager Esrum Kost- & Friskole s bestyrelsesformand Bjørn Strange\, der vil fremlægge konceptet.
\nS ekundært er mødets formål at fungere som formøde til borgermødet i marts.< /p>\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2019\,Skovkanten X-INSTANT-EVENT:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2700@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Dagsorden til bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening mandag den 1 1. marts  kl. 19 i Skovkanten\n1. Opsamling og orientering om projekt ”Bål shelter Esrum”\n2. Planlægning af Generalforsamling i Esrum Borgerforening den 25.3.2019\n3. Status vedrørende borgermødet i august/september 2019\n 4. DN Affaldsindsamling 31. marts 2019\n5. Evt. DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20190311T190000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20190311T210000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-med-dagsorden-3/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2015/11 /medborgerhus_400x300-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esrumborger .dk/wp-content/uploads/2015/11/medborgerhus_400x300-300x225.jpg\;300\;225\ ;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2015/11/medborgerhus_4 00x300.jpg\;400\;300\; X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Dagsorden til bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening m andag den 11. marts  kl. 19 i Skovkanten

\n

1. Opsamling og orientering om projekt ”Bålshelter Esrum”
\n2. Planlægning af General forsamling i Esrum Borgerforening den 25.3.2019
\n3. Status vedrørend e borgermødet i august/september 2019
\n4. DN Affaldsindsamling 31. m arts 2019
\n5. Evt.

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2019\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2692@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Thea Marie Andersen\; formand@esrumborger.dk\; http://esrumborger.d k/generalforsamling-esrum-borgerforening-2019/ DESCRIPTION:Esrum Borgerforening indkalder til ordinær Generalforsamling ma ndag den 25. marts 2019 kl. 19:00 i Skovkanten/Medborgerhuset\nDagsorden: \n1. Valg af dirigent\n2. Formandens beretning\n3. Det reviderede regnskab fremlægges af kassereren\n4. Forslag til kontingent\n5. Forslag fra besty relsen\n6. Forslag fra medlemmer*\n7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. gæl dende vedtægter (§ 6)\n8. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen\n9. V alg af 2 bilagskontrollanter\n10. Eventuelt\nVel mødt til årets generalfor samling.\nMed venlig hilsen\nEsrum Borgerforenings bestyrelse\n* Forslag s kal afleveres til bestyrelsen via mail til formand@esrumborger.dk eller pr . brev til kasserer Kirsten Fries\, Ålykkevej 6\, senest 14 dage før gener alforsamlingen – senest 11. marts 2019. DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20190325T190000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Generalforsamling 2019\, med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/generalforsamling-2019/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/01 /generalforsamling_400x300-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esrumb orger.dk/wp-content/uploads/2016/01/generalforsamling_400x300-300x225.jpg\ ;300\;225\;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/01/gene ralforsamling_400x300.jpg\;400\;300\; X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Esrum Borgerforening indkalder til ordinær Gene ralforsamling mandag den 25. marts 2019 kl. 19:00 i Skovkanten/Medborgerhu set

\n

Dagsorden:
\n1. Valg af dirigent
\n2. Forma ndens beretning
\n3. Det reviderede regnskab fremlægges af kassereren
\n4. Forslag til kontingent
\n5. Forslag fra bestyrelsen
\n6. Forslag fra medlemmer*
\n7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. gæl dende vedtægter (§ 6)
\n8. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
\n9. Valg af 2 bilagskontrollanter
\n10. Eventuelt

\n

Vel mødt til årets generalforsamling.

\n

Med venlig hilsen
\nEsrum B orgerforenings bestyrelse
\n* Forslag skal afleveres til bestyrelsen via mail til formand@esrumborger.dk eller pr. brev til kasserer Kirsten Fr ies\, Ålykkevej 6\, senest 14 dage før generalforsamlingen – senes t 11. marts 2019.

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2019\,forslag til generalforsamling\,Generalforsamlin g 2019\,Skovkanten X-INSTANT-EVENT:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2716@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Brian Ekman-Gregersen\; 50 54 19 71\; webredaktor@esrumborger.dk\; http://esrumborger.dk/skraldedag-i-esrum-2019/ DESCRIPTION: DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20190331T100000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20190331T123000 LOCATION:Skovkanten / medborgerhuset @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Skraldedag i Esrum 2019 URL:http://esrumborger.dk/event/skraldedag-i-esrum-2019/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/04 /skraldedag-i-Esrum-170416-19-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esr umborger.dk/wp-content/uploads/2016/04/skraldedag-i-Esrum-170416-19-300x20 0.jpg\;300\;200\;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/0 4/skraldedag-i-Esrum-170416-19.jpg\;600\;400\;\,full\;http://esrumborger.d k/wp-content/uploads/2016/04/skraldedag-i-Esrum-170416-19.jpg\;800\;533\; X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n
X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:affald\,affaldsindsamling\,DN Gribskov\,skraldedag END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2789@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Dagsorden til bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening mandag den 8 . arpil kl. 19 i Skovkanten\n1. Valg af referent\n2. Bordet rundt med præs entation af bestyrelsesmedlemmer\n3. Siden sidst (opsamling på generalfors amling\, bålshelter\, følgegruppe – Esrum Kloster & Møllegård\, skraldedag \, forsøg på phishing)\n4. Årskalender\; herunder aktivitet\, dato\, ansva rlig (Indvielse af shelter – Børnefestival – Skt. Hans aften – Borgermøde – Halloween – Juletræstænding – Fællesspisning\, inde eller ude – Unge arr angement\, fx paintball eller spiseaften for de 16-20 årige)\n5. Evt. DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20190408T190000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20190408T210000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-08-04-2019/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2015/11 /medborgerhus_400x300-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esrumborger .dk/wp-content/uploads/2015/11/medborgerhus_400x300-300x225.jpg\;300\;225\ ;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2015/11/medborgerhus_4 00x300.jpg\;400\;300\; X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Dagsorden til bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening m andag den 8. arpil kl. 19 i Skovkanten

\n

1. Valg af referen t
\n2. Bordet rundt med præsentation af bestyrelsesmedlemmer
\n3 . Siden sidst (opsamling på generalforsamling\, bålshelter\, følgegruppe – Esrum Kloster & Møllegård\, skraldedag\, forsøg på phishing)
\n4. År skalender\; herunder aktivitet\, dato\, ansvarlig (Indvielse af shelter – Børnefestival – Skt. Hans aften – Borgermøde – Halloween – Juletræstænding – Fællesspisning\, inde eller ude – Unge arrangement\, fx paintball eller spiseaften for de 16-20 årige)
\n5. Evt.

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2019\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2807@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Dagsorden til bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening mandag den 2 9. arpil kl. 19.15 Esrum hovedgade 14\n\nValg af referent\nGodkendelse af referat fra sidste møde\nSiden sidst\nDeltagelse i diverse møder\n\nLokalf oreningsrådet\nMøde vedr. råstofudvinding\nAndre relevantere?\n\n\nStatus på Shelter\nOrientering om indvielse af Shelter\nOrientering om skt. hans arrangement\nOrientering fra øvrige arrangementer / aktiviteter\nNæste mød e / mødekalender\nevt. DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20190429T191500 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20190429T211500 LOCATION:Hos Kirsten @ Ålykkevej 6\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-med-dagsorden-29042019/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Dagso rden til bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening mandag den 29. arpil kl. 19. 15 Esrum hovedgade 14

\n
  \n
 1. Valg af referent
 2. \n
 3. G odkendelse af referat fra sidste møde
 4. \n
 5. Siden sidst
 6. \n
 7. Delt agelse i diverse møder\n
   \n
  1. Lokalforeningsrådet
  2. \n
  3. Møde vedr. råstofudvinding
  4. \n
  5. Andre relevantere?
  6. \n
  \n
 8. \n
 9. Stat us på Shelter
 10. \n
 11. Orientering om indvielse af Shelter
 12. \n
 13. Orie ntering om skt. hans arrangement
 14. \n
 15. Orientering fra øvrige arrangem enter / aktiviteter
 16. \n
 17. Næste møde / mødekalender
 18. \n
 19. evt.
 20. \n
\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2019\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2817@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Esrum Borgerforening\; http://esrumborger.dk/aabent-shelter/ DESCRIPTION:For dem der har lyst til at gå derned i fælles flok kan vi møde s kl. 10.15 ved Klostret. DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20190601T110000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20190601T130000 GEO:+56.036605;+12.375805 LOCATION:Blåport SEQUENCE:0 SUMMARY:Bålshelter indvies URL:http://esrumborger.dk/event/baalshelter-indvies/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

For dem der h ar lyst til at gå derned i fælles flok kan vi mødes kl. 10.15 ved Klostret .

\n END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2832@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Kirsten Fries\; 51 24 71 80\; kasserer@esrumborger.dk\; http://esru mborger.dk/sankt-hans-bal-i-esrum-2019/ DESCRIPTION:Esrum Borgerforening & Grundejerforeningen Rishave Park inviter er til Sankt Hans aften i Esrum\nProgram den 23. juni 2019\nKl. 21.00 Vi m ødes på engen ved Esrum Å\nKl. 21.15 Årets båltale ved Claus Aagaard Niels en fra Græsted Frikirke. Claus administrerer Esrom Peregrinus og er bosidd ende i Esrum.\nKl. 21.30 Bålet tændes\nTag venner og familie med på engen ved Esrum Å\, ved Rishave Park og Klosterparken.\nDer kan købes øl\, sodav and\, te og kaffe til rimelige priser.\nAlle er velkommen og arrangementet er gratis.\nPrint invitationen og hæng den op hvor du mener det er releva nt. DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20190623T210000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20190623T230000 GEO:+56.053084;+12.376107 LOCATION:Esrum Å SEQUENCE:0 SUMMARY:Sankt Hans bål i Esrum URL:http://esrumborger.dk/event/sankt-hans-baal-i-esrum-2019/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/06 /sankt_hans_15_400x300-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esrumborge r.dk/wp-content/uploads/2016/06/sankt_hans_15_400x300-300x225.jpg\;300\;22 5\;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/06/sankt_hans_1 5_400x300.jpg\;400\;300\; X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Esrum Borgerforening & Grundejerforeningen Rishave Park inv iterer til Sankt Hans aften i Esrum

\n

Program den 23. juni 2019

\n

Kl. 21.00 Vi mødes på engen ved Esrum Å

\n

Kl. 21.15 Årets bålta le ved Claus Aagaard Nielsen fra Græsted Frikirke. Claus administrerer Esr om Peregrinus og er bosiddende i Esrum.

\n

Kl. 21.30 Bålet tændes
\nTag venner og familie med på engen ved Esrum Å\, ved Rishave Park og K losterparken.
\nDer kan købes øl\, sodavand\, te og kaffe til rimelig e priser.

\n

Alle er velkommen og arrangementet er gratis.

\n

Print invitationen og hæng den op hvor du mener det er relevant.

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:båltaler\,Claus Aagaard Nielsen\,Esrum Å\,Grundejerfo reningen Rishave Park\,sankt hans aften END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2882@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Dagsorden til bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening mandag den 1 . september kl. 19.30 Esrum hovedgade 21B\n\nValg af referent\nFrivillige til arrangementer i Esrum -Hvilke muligheder\n Forskønnelse af svinget på Esrum Hovedgade (Det forsømte hjørne)\nBørne arrangement herunder duck rac e d. 28/9.\nSamarbejde med Esrum Kloster\, herunder Halloween\nOrientering fra møde i Lokalforeningsrådet\nNæste møde DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20190902T193000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20190902T210000 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-med-dagsorden-02092019/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Dagso rden til bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening mandag den 1. september kl. 19.30 Esrum hovedgade 21B

\n
  \n
 1. Valg af referent
 2. \n< li>Frivillige til arrangementer i Esrum -Hvilke muligheder\n
 3.  Fors kønnelse af svinget på Esrum Hovedgade (Det forsømte hjørne)
 4. \n
 5. Bør ne arrangement herunder duck race d. 28/9.
 6. \n
 7. Samarbejde med Esrum Kloster\, herunder Halloween
 8. \n
 9. Orientering fra møde i Lokalforenin gsrådet
 10. \n
 11. Næste møde
 12. \n
\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2019\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2895@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Esrum borgerforening\; http://esrumborger.dk/boernehygge-i-esrum/ DESCRIPTION:Duck-Race i Esrum Lørdag d. 28 september kl. 09.30\n  DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20190928T093000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20190928T113000 LOCATION:Skovkantens Vuggestue SEQUENCE:0 SUMMARY:Børnehygge i Esrum URL:http://esrumborger.dk/event/boernehygge-i-esrum/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Duck-Race i E srum Lørdag d. 28 september kl. 09.30

\n

 

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:Børn\,Hygge END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2907@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Thea Marie Andersen DESCRIPTION:Alle børn og barnlige sjæle i Esrum by\, inviteres til uhygge p å Mølleloftet.\nSom noget nyt i år\, er Esrum Borgerforening og Esrum Klos ter gået sammen om fejring af Allehelgens aften\, måske bedre kendt som Ha lloween.\nHvor: Mølleloftet\nHvornår: Torsdag d. 31/10 kl. 17:00-18:00\nHv em: Arrangementet er lavet til børn i skolealderen\, men alle Esrum-borger e med hang til uhygge er velkommen\nHvad: uhyggelige historier der skyldes ned med saft og kage\nNår stemningen er skabt\, sendes alle stadig levend e og døde sjæle over engen mod Esrum\, hvor det er tid til “trick or tread ”.\nHusk ar respektere de huse der ikke har tændt udendørslys eller sat gr æskar ud DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20191031T170000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20191031T180000 LOCATION:Mølleloften\, Esrum Mølle SEQUENCE:0 SUMMARY:Halloween URL:http://esrumborger.dk/event/halloween/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Alle børn og barnlige sjæle i Esrum by\, inviteres til uhygge på Mølleloftet.

\n

S om noget nyt i år\, er Esrum Borgerforening og Esrum Kloster gået sammen o m fejring af Allehelgens aften\, måske bedre kendt som Halloween.

\n

Hvor: Mølleloftet
\nHvornår: Torsdag d. 31/10 kl. 17:00-18:00
\n Hvem: Arrangementet er lavet til børn i skolealderen\, men alle Esrum-borg ere med hang til uhygge er velkommen
\nHvad: uhyggelige historier der skyldes ned med saft og kage

\n

Når stemningen er skabt\, sendes all e stadig levende og døde sjæle over engen mod Esrum\, hvor det er tid til “trick or tread”.

\n

Husk ar respektere de huse der ikke har tændt ud endørslys eller sat græskar ud

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:Halloween END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2922@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Dagsorden for bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening mandag den 18. november kl. 19.30 Esrum hovedgade 21B\n1. Godkendelse af referat fra sidste møde.\n2. Bordet rundt. Herunder\na. Halloween\nb. Status på Hjørn e\nc. Status på Juletræstænding\n3. Opfølgning på Borgermøde\n4. Affaldsso rtering\n5. Næste møde\n6. Evt.\n \n  DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20191118T193000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20191118T210000 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-16/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Dagso rden for bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening mandag den 18. november kl . 19.30 Esrum hovedgade 21B

\n

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
\n2. Bordet rundt. Herunder
\na. Halloween
\n b. Status på Hjørne
\nc. Status på Juletræstænding
\n3. Opfølgni ng på Borgermøde
\n4. Affaldssortering
\n5. Næste møde
\n6. Evt.

\n

 

\n

 

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2019\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2923@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Kirsten Fries\; 51247180\; kasserer@esrumborger.dk\; http://esrumbo rger.dk/juletraestaending-i-esrum-2019/ DESCRIPTION:Første søndag i advent tænder vi juletræet i Esrum.\nDet foregå r traditionen tro foran Esrum Kost- & Friskole.\nTræet tændes kl. 16.15.\n Julemanden uddeler godter til børnene.\nJulekonkurrence til børn og deres forældre.\nKlokken 16.30 trækker vi alle inden døre på Esrum Kost- & Frisk ole til ”Julekro” og julehyggeligt samvær.\nEsrum Borgerforening byder på æbleskiver og lidt varmt at drikke (gløgg eller kakao).\nVinderen af julek onkurrencen bekendtgøres af borgerforeningen.\nBorgerforeningens formand h older sin juletale\, og vi synger i fællesskab et par julesange.\nVi glæde r os til at byde alle borgere i Esrum og omegn velkommen. DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20191201T160000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20191201T173000 GEO:+56.04928;+12.378166 LOCATION:Foran Esrum Kost og Friskole @ Esrum Hovedgade 18\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Juletræstænding i Esrum URL:http://esrumborger.dk/event/juletraestaending-i-esrum-19/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2017/11 /juletraestaending_2018-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esrumborg er.dk/wp-content/uploads/2017/11/juletraestaending_2018-295x300.jpg\;295\; 300\;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2017/11/juletraest aending_2018.jpg\;396\;403\; X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Første søndag i advent tænder v i juletræet i Esrum.
\nDet foregår traditionen tro foran Esrum Kost- & Friskole.

\n

Træet tændes kl. 16.15.
\nJulemanden uddeler godter til børnene.
\nJulekonkurrence til børn og deres forældre.

\n

Klokken 16.30 trækker vi alle inden døre på Es rum Kost- & Friskole til ”Julekro” og julehyggeligt samvær.

\n

Esrum Borgerforening byder på æbleskiver og lidt varmt at drikke (gløgg eller ka kao).

\n

Vinderen af julekonkurrencen bekendtgøres af borgerforeninge n.

\n

Borgerforeningens formand holder sin juletale\, og vi synger i fællesskab et par julesange.

\n

Vi glæder os til at byde alle borgere i Esrum og omegn velkommen.

\n

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:1. søndag i advent\,esrum borgerforening\,juletræstæn ding END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2955@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Dagsorden for bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening mandag den 13. januar kl. 19.30 Esrum hovedgade 21B\n\nValg af refferant\nGodkendels e af referat fra sidste møde\nBordet rundt -siden sidst. (Kun orientering) \nForberedelse af generalforsamling\nUdarbejdelse af drejebøger for borger foreningens aktiviteter (Generalforsamling\, skraldedag\, juletræes-tændin g\, shelter mv…)\nEvt.\n\n \n \n  DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20200113T193000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20200113T210000 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-med-dasorden-130120/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Dagso rden for bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening mandag den 13. januar kl. 19.30 Esrum hovedgade 21B

\n
  \n
 1. Valg af refferant
 2. \n
 3. Godkendelse af referat fra sidste møde
 4. \n
 5. Bordet rundt -siden s idst. (Kun orientering)
 6. \n
 7. Forberedelse af generalforsamling
 8. \n
 9. Udarbejdelse af drejebøger for borgerforeningens aktiviteter (Generalf orsamling\, skraldedag\, juletræes-tænding\, shelter mv…)
 10. \n
 11. Evt.\n
\n

 

\n

 

\n

 

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2963@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening torsdag den 19. marts kl . 19.00 afholdes som skype møde\nDagsorden\n\nvalg af referent\nProjekt hj ørnet\nGeneralforsamling\nevt. DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20200319T193000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20200319T210000 LOCATION:Skype-møde SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-19-03-2020/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Besty relsesmøde i Esrum Borgerforening torsdag den 19. marts kl. 19.00 afholdes som skype møde

\n

Dagsorden

\n
  \n
 1. valg af referent
 2. \n
 3. Projekt hjørnet
 4. \n
 5. Generalforsamling
 6. \n
 7. evt.
 8. \n
\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3008@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening torsdag den 16. april kl . 19.30 afholdes som messenger møde\nDagsorden\n\nvalg af referent\nEsrom gårds Jord deponi\nStatus på hjørnet\nTelefontasten på Villingerødvej\nevt . DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20200416T193000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20200416T210000 LOCATION:Messenger-møde SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-med-dagsorden-16-04-2020/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Besty relsesmøde i Esrum Borgerforening torsdag den 16. april kl. 19.30 afholdes som messenger møde

\n

Dagsorden

\n
  \n
 1. valg af refe rent
 2. \n
 3. Esrom gårds Jord deponi
 4. \n
 5. Status på hjørnet
 6. \n< li>Telefontasten på Villingerødvej\n
 7. evt.
 8. \n
\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2992@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening Lørdag den 6. juni kl. 1 0.00 DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20200606T100000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20200606T120000 LOCATION:Shelter ved blå port SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-med-dagsorden-06-06-2020/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Besty relsesmøde i Esrum Borgerforening Lørdag den 6. juni kl. 10.00

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3061@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Esrum borgerforening\; http://esrumborger.dk/duck-race-i-esrum_2020 / DESCRIPTION:Duck-Race i Esrum Lørdag d. 4.  juli kl. 10.00-12.00\nPÅ GRUND AF CORONA VIRUS\, ER DER ET MAX ANTAL PÅ 50 TOTALT. HAR MAN IKKE MULIGHED FOR AT TILMELDE SIG VIA FACEBOOK (ESRUM BORGERFORENING) BEDES MAN SENDE EN SMS TIL CARL-GUSTAV PÅ 29 82 83 64\, MED NAVN OG ANTAL PERSONER DER KOMME R.\n  DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20200704T100000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20200704T120000 LOCATION:Skovkantens Vuggestue SEQUENCE:0 SUMMARY:Duck-Race i Esrum URL:http://esrumborger.dk/event/duck-race-i-esrum/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Duck-Race i E srum Lørdag d. 4.  juli kl. 10.00-12.00

\n

PÅ GRUND AF CORONA VIRUS\, ER DER ET MAX ANTAL PÅ 50 TOTALT. HAR MAN IKKE MULIGHED FOR AT TILMELDE S IG VIA FACEBOOK (ESRUM BORGERFORENING) BEDE S MAN SENDE EN SMS TIL CARL-GUSTAV PÅ 29 82 83 64\, MED NAVN OG ANTAL PERS ONER DER KOMMER.

\n

 

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:Børn\,Hygge END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3067@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Dagsorden for bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening mandag den 10. april kl. 20.00 Esrum hovedgade 21B\n\nReferat fra sidste møde\nBorde t rundt\nGeneralforsamling\nGribskov Kommune\n\nFællesstafet i Gribskov Ko mmune\nFrivillig og senior priser\n\n\nBesøg af Borgmesteren\nBredbåndskor t\nProjekt Hjørnet\nLokalhistorie\nNæste møde\nEventuelt DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20200810T200000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20200810T213000 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-10-08-2020/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Dagso rden for bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening mandag den 10. april kl. 2 0.00 Esrum hovedgade 21B

\n
  \n
 1. Referat fra sidste møde\n
 2. Bordet rundt
 3. \n
 4. Generalforsamling
 5. \n
 6. Gribskov Kommu ne\n
   \n
  1. Fællesstafet i Gribskov Kommune
  2. \n
  3. Frivillig og senio r priser
  4. \n
  \n
 7. \n
 8. Besøg af Borgmesteren
 9. \n
 10. Bredbånds kort
 11. \n
 12. Projekt Hjørnet
 13. \n
 14. Lokalhistorie
 15. \n
 16. Næste mød e
 17. \n
 18. Eventuelt
 19. \n
\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2964@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Birte Skov Larsen\; formand@esrumborger.dk\; http://esrumborger.dk/ generalforsamling-i-esrum-borgerforening-2020/ DESCRIPTION:Esrum Borgerforening indkalder til ordinær Generalforsamling ma ndag den 24. august 2020 kl. 19:00 i på 1. salen på Tingbakkehallen\n\nDag sorden:\n1. Valg af dirigent\n2. Formandens beretning\n3. Det reviderede r egnskab fremlægges af kassereren\n4. Forslag til kontingent\n5. Forslag fr a bestyrelsen\na) Forslag til ændringer af vedtægter (se bilag)\n6. Forsla g fra medlemmer* (dette punkt udgår idet ingen forslag er modtaget)\n7. Va lg af bestyrelsesmedlemmer jf. gældende vedtægter (§ 6)\n8. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen\n9. Valg af 2 bilagskontrollanter\n10. Eventu elt\nVel mødt til årets generalforsamling.\nMed venlig hilsen\nEsrum Borge rforenings bestyrelse DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20200824T190000 LOCATION:1. salen på Tingbakkehallen @ Tingbakken 10\, 3230 Græsted\, Danma rk SEQUENCE:0 SUMMARY:Generalforsamling 2020 URL:http://esrumborger.dk/event/generalforsamling-2020/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2020/08 /generalnyelokaler-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esrumborger.dk /wp-content/uploads/2020/08/generalnyelokaler-300x225.jpg\;300\;225\;1\,la rge\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2020/08/generalnyelokaler.jp g\;400\;300\; X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Esrum Borgerforening indkalder til ordinær Generalforsa mling mandag den 24. august 2020 kl. 19:00 i på 1. salen på Tingbakkehalle n
\n

\n

Dagsorden:
\n1. Valg af dirigent
\n2. Formandens beretning
\n3. Det reviderede regnskab fremlægges af kass ereren
\n4. Forslag til kontingent
\n5. Forslag fra bestyrelsen< br />\na) Forslag til ændringer af vedtægter (se bilag)
\n6. Forslag fra medlemmer* (dette punkt udgår id et ingen forslag er modtaget)
\n7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. g ældende vedtægter (§ 6)
\n8. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrels en
\n9. Valg af 2 bilagskontrollanter
\n10. Eventuelt

\n

Ve l mødt til årets generalforsamling.

\n

Med venlig hilsen
\nEsrum Borgerforenings bestyrelse

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,forslag til generalforsamling\,Generalforsamlin g 2020\,Skovkanten X-INSTANT-EVENT:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-2965@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Brian Ekman-Gregersen\; 50 54 19 71\; webredaktor@esrumborger.dk\; http://www.dn.dk/arrangementer/14222-skraldedag-i-esrum DESCRIPTION: DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20200919T100000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20200919T123000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten / medborgerhuset @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Skraldedag i Esrum 2020 URL:http://esrumborger.dk/event/skraldedag-i-esrum-2020/ X-COST-TYPE:free X-WP-IMAGES-URL:thumbnail\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/04 /skraldedag-i-Esrum-170416-19-150x150.jpg\;150\;150\;1\,medium\;http://esr umborger.dk/wp-content/uploads/2016/04/skraldedag-i-Esrum-170416-19-300x20 0.jpg\;300\;200\;1\,large\;http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2016/0 4/skraldedag-i-Esrum-170416-19.jpg\;600\;400\;\,full\;http://esrumborger.d k/wp-content/uploads/2016/04/skraldedag-i-Esrum-170416-19.jpg\;800\;533\; X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n
X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:affald\,affaldsindsamling\,DN Gribskov\,skraldedag END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3117@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Næste bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening Mandag den 5. okto ber 2020 kl. 20 i Skovkanten\nDagsorden\n\nReferat fra sidste møde den 10. august 2020\n\n \n\nBordet rundt\n\nInput fra alle om emner\, der ikke al lerede er inkluderet i dagsordenen.\n \n\nEvaluering af Generalforsamling den 24 august 2020\n\n \n\nGribskov Kommune\n\nAflysning af Fællesskabssta fet i Gribskov Kommune den 19-24/9 2020\nBorgmesterbesøg den 5. november 2 020\n\n\n\n \n\nHenvendelse fra TDC om fibernet i Esrum\n\n \n\nBredbåndsk ort\n\nHar Brian undersøgt om link passer ind et sted på hjemmesiden?\n \n \nProjekt Hjørnet\n\nTilbud fra Jonas Frederiksen\nRåderet fra Esrum Kosts kole og Gribskov Kommune\n\n\n\n \n\nLokalhistorie – beboere i Missionshus et\n\nStatus ved Thea og Brian\n \n\nUdarbejdelse af årshjul\n\nBirte lave r skabelon og sender input fra alle vedr. aktiviteter\, de er ansvarlige f or jf. ref. fra bestyrelsesmøde 6. juni.\n \n\nNæste møde\n\n \n\nEventuel t DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20201005T200000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20201005T213000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten @ Esrum Hovedgade 21B\, 3230 Græsted\, Danmark SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-med-dagsorden-05-10-2020/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Næste bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening Mandag den 5. okt ober 2020 kl. 20 i Skovkanten

\n

Dagsorden

\n
  \n
 1. Referat fra sidste møde den 10. august 2020< /strong>
 2. \n
\n

 

\n
  \n
 1. Bordet rundt
 2. \n
\n

Input fra alle om emner\, der ikk e allerede er inkluderet i dagsordenen.

\n

 

\n
  \n
 1. Evaluering af Generalforsamling den 24 august 2020
 2. \n
\n

 

\n
  \n
 1. Gribskov K ommune\n
   \n
  • Aflysning af Fællesskabsstafet i Gribsk ov Kommune den 19-24/9 2020
  • \n
  • Borgmesterbesøg den 5. november 2020
  • \n
  \n
 2. \n
\n

 

\n
  \n
 1. Henvendelse fra TDC om fibernet i Esrum
 2. \n
\n

 

\n
  \n
 1. Bredbåndskort
 2. \n
\n

Har Brian undersøgt om link pas ser ind et sted på hjemmesiden?

\n

 

\n
  \n
 1. Projekt Hjørnet\n\n
 2. \n
\n

 

\n
  \n
 1. Lokalhistorie – beboere i Missionshuset
 2. \n
\n

Status ved Thea og Brian

\n

 

\n
  \n
 1. Udarbejdelse af årshjul
 2. \n
\n

Birte laver skabelon og sender input fra alle vedr. aktiviteter\, de er ansvarl ige for jf. ref. fra bestyrelsesmøde 6. juni.

\n

 

\n
  \n
 1. Næste møde
 2. \n
\n

 

\n
  \n
 1. Eventuelt
 2. \n
\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3130@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening mandag den 23. november 2020 kl. 20 i Skovkanten\n\nDagsorden\n\nArbejdsgruppe vedr. bedre interne t i Esrum\nReferat fra sidste møde den 5. oktober 2020  \nBordet rundt \n \nInput fra alle om emner\, der ikke allerede er inkluderet i dagsordenen. \n\nPræsentation til møde med Borgmesteren (udsat på ubestemt tid) fremsen dt som pdf fil til alle \nJuletræstænding 1. søndag i Advent den 29 novemb er 2020 \nUdarbejdelse af årshjul\nProjekt Hjørnet \nHjertestarter ved Klu bhuset\nVil Borgerforeningen bidrage til vedligeholdelse – det koster 2500 -3000 kr. om året (henvendelse fra Idrætsforeningen)? \nNæste møde \nEvent uelt \n\n \n  DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20201123T200000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20201123T213000 GEO:+56.050005;+12.377702 LOCATION:Skovkanten SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-23-11-2020/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Besty relsesmøde i Esrum Borgerforening mandag den 23. november 2020 kl. 20 i Skovkanten
\n

\n

Dagsorden

\n
  \nArbejdsgruppe vedr. bedre internet i Esrum\n
 1. Referat fra sidste møde den 5. oktober 2020  
 2. \n
 3. Bordet rundt 
 4. \n
\n

Input fra alle om emner\, der ikke allerede er inkluderet i dagsordenen.

\n
  \n
 1. Præsenta tion til møde med Borgmesteren (udsat på ubestemt tid) fremsendt som pdf f il til alle 
 2. \n
 3. Juletræstænding 1. søndag i Advent den 29 november 2020 
 4. \n
 5. Udarbejdelse af årshjul< /strong>
 6. \n
 7. Projekt Hjørnet 
 8. \n
 9. Hje rtestarter ved Klubhuset
  \n
  Vil Borgerforeningen bidrage til vedligeholdelse – det koster 2500-3000 kr. om året (henvendelse fra Idræts foreningen)? 
 10. \n
 11. Næste møde 
 12. \n
 13. Eventuelt 
 14. \n
\n

 

\n

 

\n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3176@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening torsdag den 14. januar 2 021 kl. 20 i online via Teams\n\nDagsorden\n \n\n Referat fra sidste møde den 23. november 2020\n\n \n\n Bordet rundt (Input fra alle om emner\, der ikke allerede er inkluderet i dagsordenen)\n\n \n\n Arbejdsgruppe vedr. b edre internet i Esrum\n\n \n\n Udarbejdelse af årshjul\n\n \n\n Projekt Hj ørnet\n\n \n\n Sylvester Larsen & Nåleøjet koncert i foråret 2021?\n\n \n \n Generalforsamling 2021\n\n \n\n Næste møde\n\n \n\n Eventuelt\n\n  DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20210114T200000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20210114T213000 LOCATION:Online via Teams SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde med dagsorden URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-14-01-2021/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

Besty relsesmøde i Esrum Borgerforening torsdag den 14. januar 2021 kl. 20 i online via Teams
\n

\n

Dagsor den

\n

 

\n
  \n
 1. Referat fra sidste møde den 23. november 2020
 2. \n
\n

 

\n
  \n
 1. Bordet rundt (Input fra alle om emner\, der ikke a llerede er inkluderet i dagsordenen)
 2. \n
\n

 

\n
  \n
 1. Arbejdsgruppe vedr. bedre internet i Esru m
 2. \n
\n

 

\n
  \n
 1. Ud arbejdelse af årshjul
 2. \n
\n

 

\n
  \n
 1. Projekt Hjørnet
 2. \n
\n

 

\n\n
 • Sylvester Larsen & Nåleøjet koncert i forår et 2021?
 • \n\n

   

  \n
   \n
  1. Generalforsamling 2021
  2. \n
  \n

   

  \n
   \n
  1. Næste møde
  2. \n
  \n

   

  \n\n
 • Eventuelt
 • \n\n

   

  \n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,bestyrelsesmøde END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ai1ec-3200@esrumborger.dk DTSTAMP:20210128T094858Z CATEGORIES: CONTACT:Bestyrelsen\; mail@esrumborger.dk DESCRIPTION:Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening tirsdag den 16. februar 2021 kl. 20 i online via Teams\n\n  DTSTART;TZID=Europe/Copenhagen:20210216T200000 DTEND;TZID=Europe/Copenhagen:20210216T213000 LOCATION:Online via Teams SEQUENCE:0 SUMMARY:Bestyrelsesmøde URL:http://esrumborger.dk/event/bestyrelsesmoede-16-02-2021/ X-COST-TYPE:free X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\\n\\n\\n\\n\\n

  Besty relsesmøde i Esrum Borgerforening tirsdag den 16. februar 2021 kl. 20 i online via Teams
  \n

  \n

   

  \n X-TAGS;LANGUAGE=da-DK:2020\,bestyrelsesmøde END:VEVENT END:VCALENDAR