Bestyrelsesmøde med dagsorden

Hvornår:
20. januar 2022 kl. 19:30– 21:30
2022-01-20T19:30:00+01:00
2022-01-20T21:30:00+01:00
Hvor:
Skovkanten
Kontakt:
Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening torsdag den 20. januar 2022 kl. 19.30 i skovkanten

Dagsorden
1. Referat fra møde den 1. november 2021
Referatet er godkendt og lagt op på hjemmesiden.

2. Bordet rundt – om emner som ikke er på dagsordenen

3. Evaluering af Juletræstænding 28. november 2021

4. Generalforsamling 2022
I henhold til vedtægterne skal GF afholdes i marts måned, varsles med
dagsorden senest 3 uger før, forslag modtages senest 2 uger før og endelig
dagsorden med forslag sendes til medlemmerne senest 1 uge før.
Regnskabet, godkendt og underskrevet af bilagskontrollanter skal være klar
den 1. marts (skal vi skrive ind i vedtægterne at regnskabet sendes ud til
medlemmerne sammen med endelig dagsorden?)

Peder Lund har sendt liste med datoer for de lokale foreningers GF 2022

Desværre trækker Brian sig i år – æv
Men heldigvis stiller Carl Gustav op til bestyrelsen igen – hurra for det

5. Skovbad (Mikael)

6. Fibernet (Thea)

7. Forskønnelse af hjørnet (Kirsten og Birte)

  • Arbejdsdag – dato?
  • Tilbud på skulptur og indkøb af bord-bænke sæt
  • Ansøgning om støtte til projekter i Nationalparken – frist 6. marts 2022:
    https://nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/udvikling-og-samarbejde/
    nationalparkpulje/

8. Henvendelse fra Lena Hougaard fra Esbønderup om
Esrum/Esbønderup byfest 20 august 2022

9. Eventuelt

10. Næste møde
Ca. 2 uger før GF?