Generalforsamling 2020

Hvornår:
24. august 2020 kl. 19:00
2020-08-24T19:00:00+02:00
2020-08-24T19:15:00+02:00
Hvor:
1. salen på Tingbakkehallen
Tingbakken 10
3230 Græsted
Danmark
Pris:
Gratis
Kontakt:
Generalforsamling 2020 @ 1. salen på Tingbakkehallen | Græsted | Danmark

Esrum Borgerforening indkalder til ordinær Generalforsamling mandag den 24. august 2020 kl. 19:00 i på 1. salen på Tingbakkehallen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges af kassereren
4. Forslag til kontingent
5. Forslag fra bestyrelsen
a) Forslag til ændringer af vedtægter (se bilag)
6. Forslag fra medlemmer* (dette punkt udgår idet ingen forslag er modtaget)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. gældende vedtægter (§ 6)
8. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
9. Valg af 2 bilagskontrollanter
10. Eventuelt

Vel mødt til årets generalforsamling.

Med venlig hilsen
Esrum Borgerforenings bestyrelse