Generalforsamling 2019, med dagsorden

Hvornår:
25. marts 2019 kl. 19:00
2019-03-25T19:00:00+01:00
2019-03-25T19:15:00+01:00
Hvor:
Skovkanten
Esrum Hovedgade 21B
3230 Græsted
Danmark
Pris:
Gratis
Kontakt:
Thea Marie Andersen
Generalforsamling 2019, med dagsorden @ Skovkanten | Græsted | Danmark

Esrum Borgerforening indkalder til ordinær Generalforsamling mandag den 25. marts 2019 kl. 19:00 i Skovkanten/Medborgerhuset

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges af kassereren
4. Forslag til kontingent
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmer*
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. gældende vedtægter (§ 6)
8. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
9. Valg af 2 bilagskontrollanter
10. Eventuelt

Vel mødt til årets generalforsamling.

Med venlig hilsen
Esrum Borgerforenings bestyrelse
* Forslag skal afleveres til bestyrelsen via mail til formand@esrumborger.dk eller pr. brev til kasserer Kirsten Fries, Ålykkevej 6, senest 14 dage før generalforsamlingen – senest 11. marts 2019.