Midsommer 2017

Duggen af dagens regn hang stadig i luften, da Esrum Borgerforening og Grundejerforeningen Rishave Park var klar til at modtage de omkring 80 esrumborgere, der fandt vej til det smukke engområde ved Esrum Å, hvor også ”en bekymret heks” var beredt til Sct. Hans aften.

Efter en kort velkomst, blev ordet videregivet til årets båltaler Trine Egetved, der er fra det konservative folkeparti og medlem af Gribskov byråd, hvor hun er formand for Børneudvalget og desuden medlem af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Trine Egetved holdt en god båltale, hvor hun blandt andet kredsede om personlige prioriteringer, nutidens hekseafbrændinger, fællesskabet, det demokratiske i at rumme uenigheder og de vigtige frivillige i vores lokalsamfund. Hun berørte også vigtigheden i børn og unges trivsel; at både de stærke og de lidt mere udfordrende børn og unge bringes i fokus.

Efter båltalen blev det flotte bål antændt, og vi sang Holger Drachmanns midsommervise ”Vi elsker vort land”; godt hjulpet af de professionelle sangere og esrumborgere Annemarie Møller Munk og hendes mand Ivar Munk. Almindeligt hyggeligt samvær ved bålets høje flammer afsluttede aftenen.

Tak til arrangementets tovholdere Kirsten Fries fra Esrum Borgerforening og Claus Blok fra Grundejerforeningen Rishave Park.
Tak til Lisbeth Bjergager og Birgit Lorentzen for fremstilling af heksen.
Tak til Trine Egetved for båltalen.
Tak til Annemarie Møller Munk og Ivar Munk for de smukke toner.

Foto: Kirsten Fries og Elin Kirkegaard