Nyheder

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016

Der indkaldes til ordinær Generalforsamling i Esrum Borgerforening den 8. marts 2016 kl. 19 i Skovkanten, med dagsorden ifølge vedtægter.

Husk at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 23. februar 2016. Husk også at man kun har én stemme pr. husstand (medlemsskab) og at man skal have betalt sit medlemsskab inden generalforsamlingen for at kunne afgive sin stemme.

Dagsorden til generalforsamling 2016

Der vil være øl, sodavand og kanelsnegle (som Lisbeth Bjerager har lovet at lave).

Vel mødt!

Relaterede artikler