Nyheder

Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

Der indkaldes til ordinær Generalforsamling i Esrum Borgerforening torsdag den 31. marts 2022 kl. 19 i Skovkanten, Esrum Hovedgade 21B, 1. sal. med dagsorden ifølge Vedtægter.


Dagsorden til generalforsamling 2022

Der er ikke kommet forslag, som skal behandles på Generalforsamling 2022.
Generalforsamlingens dagsorden jvf. Vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Det reviderede regnskab fremlægges af kassereren
 5. Forslag til kontingent
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Forslag fra medlemmer
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer ifølge § 6
 9. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
 10. Valg af 2 bilagskontrollanter
 11. Eventuelt

 

Nuværende Bestyrelse (der bør være 7 medlemmer og 2 suppleanter, men vi er pt. kun henholdsvis 6 medlemmer og ingen suppleanter):
Thea Marie Andersen (næstformand) er på valg og genopstiller ikke
Brian Ekman-Gregersen (webredaktør) er på valg og genopstiller ikke
Mikael Holm Connor er ikke på valg
Kirsten Fries (kasserer) er ikke på valg
Birte Skov Larsen (formand) er ikke på valg
Nina Larsen er ikke på valg
Det vil sige, der er 3 ledige pladser i bestyrelsen og 2 pladser som suppleant.
Vel mødt til årets generalforsamling.

Med venlig hilsen
Esrum Borgerforenings bestyrelse (Se https://esrumborger.dk/)

Relaterede artikler