Nyheder

Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Der indkaldes til ordinær Generalforsamling i Esrum Borgerforening torsdag den 28. marts 2023 kl. 19 i Skovkanten, Esrum Hovedgade 21B, 1. sal. med dagsorden ifølge Vedtægter og Godkendt Regnskab
Tilmeld dig gerne på Facebook


Endelig dagsorden til generalforsamling 2023

Hermed indkaldes til Esrum Borgerforenings ordinære Generalforsamlingen 2023 i foreningens lokaler i Skovkanten, Esrum Hovedgade 21B, 1. sal.

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Det reviderede regnskab fremlægges af kassereren
5. Forslag til kontingent
6. Forslag fra bestyrelsen
   Bestyrelsen stiller ingen forslag.
7. Forslag fra medlemmer
   Der er ingen forslag fra medlemmerne.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. gældende vedtægter (§ 6)
Nuværende bestyrelse:

  • Carl-Gustav Hardonk Nissen er ikke på valg
  • Mikael Holm Conner er på valg og genopstiller
  • Kirsten Fries, kasserer er på valg og genopstiller
  •  Birte Skov Larsen, formand er på valg og genopstiller
  • Thomas Wissing stiller op til bestyrelsen, men deltager ikke på Generalforsamlingen.

9. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
    Birgit Lorenzen stiller op som suppleant.
10. Valg af 2 bilagskontrollanter
   Lillian Andersson og Lisbeth Bjergager stiller op igen.
11. Eventuelt

Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter - vi håber, du vil stille op.

Vel mødt til årets generalforsamling.


Med venlig hilsen
Esrum Borgerforenings bestyrelse


 

Relaterede artikler