Nyheder

Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024

Der indkaldes til ordinær Generalforsamling i Esrum Borgerforening mandag den 18. marts 2024 kl. 19.30 i Skovkanten, Esrum Hovedgade 21B, 1. sal. med dagsorden ifølge Vedtægter og Godkendt Regnskab
Tilmeld dig gerne på Facebook

Hermed den endelige dagsorden 

Generalforsamlingens dagsorden ifølge Vedtægterne:

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Det reviderede regnskab fremlægges af kassereren

5. Forslag til kontingent

           Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr. pr. husstand.

6. Forslag fra bestyrelsen 

           Bestyrelsen stiller ingen forslag.

7. Forslag fra medlemmer 

1. Forslag fra Martin Arnesen om at lave indsamling til børn i Esrum ifm. Esrum Sø rundt (27 km). Martin løber og spreder budskabet, bestyrelsen står for at samle pengene ind (fx MobilePay box) og finder ud af, hvad de skal bruges til – det er et krav, at de går til børnene.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. gældende vedtægter (§ 6) 

           Der kan vælges op til 7 medlemmer, og nuværende bestyrelse er: 

  • Carl-Gustav Hardonk Nissen, som er på valg og genopstiller 
  • Mikael Holm Conner, som ikke er på valg 
  • Kirsten Fries, kasserer, som ikke er på valg 
  • Birte Skov Larsen, formand, som ikke er på valg

9. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen 

Birgit Lorenzen genstiller op som suppleant.

10. Valg af 2 bilagskontrollanter 

Birgit Lorenzen og Lisbeth Bjergager stiller op.

11. Eventuelt


Vel mødt til årets Generalforsamling.

Med venlig hilsen
Esrum Borgerforenings bestyrelse

Relaterede artikler