Nyheder

Indsigelse om jorddeponi Esromgaard

Indsigelse om jorddeponi Esromgaard

Esrum Borgerforening har send følgende indsigelse vedr. landzonesag om udvidelse af eksisterende jorddeponi på Frederiksværksvej 11A, Esromgaard til Gribskov Kommune.

TIL PLAN- OG MILJØUDVALGET, GRIBSKOV KOMMUNE
Indsigelse vedr. Landzonesag: Udvidelse af eksisterende jorddeponi – Frederiksværksvej 11A (Esromgaard).

Landzonesagen har været til behandling i Plan- og Miljøudvalget mandag den 09-01-2017 (dagsorden pkt. 11), hvor det blev besluttet at udsætte sagen med henblik på besigtigelse.
I korte træk søger Esromgaard ved Carl Bruun Plan- og Miljøudvalget om tilladelse til at udvide ejendommens eksisterende jorddeponi med yderligere maksimalt 120.000 m3 jord fra lokale byggeprojekter, hvilket indebærer både en landzonetilladelse og en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til nedlæggelse af en beskyttet sø i et områdelandskab, der er udpeget som bevaringsværdigt. Læs hele indsigelsen her.

Relaterede artikler