Nyheder

Læserbrev fra formanden

Læserbrev fra formanden

Læserbrev af Karsten Milton på DEBAT / Gribskov Lokalavis den 15. december 2015

Gribskov Kommune vil lukke daginstitutionerne i Esrum og Esbønderup og sammenlægge dem på Tingbakkeskolen. Men hvorfor nu det? Vi er glade for vores institutioner som de er.

Skovkanten i Esrum har en unik beliggenhed midt i byen. Samtidig er der en stor legeplads lige ned til skoven og Esrum Å. Børnene er glade, forældrene er glade og der er børn på venteliste. Institutionen er attraktiv og er med til at definere vores lokalsamfund. Den skaber trafik og liv i byen. Hvis man fjerner institutionen fra vores lille landsby fjerner man byens puls. Det er ikke attraktivt.

Hvis institutionen lukkes skal bygningerne sælges eller bruges til andre kommunale formål. Vi frygter hvilke formål det vil være. Det er bestemt ikke alle formål som er attraktive for vores lokalsamfund. Og hvad med borgerforeningens lokaler? Hvad skal der blive af dem?

Gribskov Kommune har fundet 12.000.000 kr. i budgettet for 2016 som man vil bruge til at bygge en ny institution som lokalsamfundet ikke ønsker. Samtidig ses store besparelser på børneområdet. Det giver ingen mening.

Vi mener at pengene kan og skal bruges bedre. Stop besparelserne. Ansæt flere pædagoger i daginstitutionerne. Brug pengene på at højne fagligheden på skolen. Giv vores pædagoger bedre vilkår. Byg en cykelsti så børnene ikke bliver kørt ned på vej til og fra Tingbakkeskolen. Der er masser at tage fat på. Tiltag som skaber attraktive lokalsamfund.

I sidste ende drejer det sig om økonomi. Kommunen har brug for gode skatteborgere. I Esrum har vi vendt udviklingen og det er lykkes at tiltrække ressourcestærke børnefamilier. Faktisk er det lykkes så godt, at der nu er børn på venteliste i daginstitutionerne. Vi skal fortsætte med at være attraktive.

Hvorfor lave om på noget der virker? … If it ain’t broke, don’t fix it.

Af Karsten Milton
Formand i Esrum Borgerforening

Læs artiklen online

Relaterede artikler